گروه حقوق
ردیف
نام و نامخانوادگی
مدرک تحصیلی
مرتبه علمی
مرکز
1
دکتر عباس نظیفی
دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
استادیار
سازمان مرکزی
2
دکترعلیرضا حجتزاده
دکتری حقوق بینالملل
استادیار
سازمان مرکزی
3
دکتر حسین آل کجباف
دکتری حقوق عمومی
استادیار
مرکز تهران
4
دکتر فاطمه سوهانیان
دکتری حقوق جزاوجرم شناسی
استادیار
مرکزتهران
5
 دکتر علی سعیدی
دکترای فقه و اصول
استادیار
ساوه
6
 دکتر محمد یار ارشدی
 دکتری حقوق
استادیار
حسن آباد
7
دکتر حسن خسروی
دکتری حقوق عمومی
استادیار
شهر ری
8
دکتر عبدالرسول دیانی
دکتری حقوق خصوصی
استادیار
شهریار
9
دکتر ابراهیم  تقی زاده
دکتری حقوق خصوصی
استاد یار
بیرجند
10
دکتر نریمان فاخری
دکتری جزا و جرم شناسی
استادیار
کرج
11
دکتر سید احمد هاشمی
دکتری حقوق خصوصی
استادیار
چناران
12
دکتر ناصر علی دوستی
دکتری حقوق خصوصی
استادیار
شهرکرد
13
دکتر محمد بهروزیه
دکتری فقه و حقوق جزا
استادیار
سبزوار
14
دکتر اصغر محمودی
دکتری حقوق خصوصی
استادیار
قم
15
 دکتر محمد مقامی نیا
دکتری حقوق خصوصی
استادیار
گنبد گاوس
16
دکتر رامین پورسعید
دکتری فقه و مبانی حقوق
استادیار
هشتگرد
17
دکتر مجید درودیان
دکتری حقوق خصوصی
استادیار
اصفهان
18
دکتر ناصر امیری مقدم
دکتری فقه و مبانی حقوق
استادیار
مشهد
19
دکتر شهربانو وزیری
دکتری حقوق جزاوجرم شناسی
استادیار
بابل
20
دکتر بهاره حیدری
دکتری حقوق بینالملل
استادیار
اصفهان
21
 دکتر مجتبی بابایی
دکتری حقوق بینالملل
استادیار
کرمانشاه
22
دکترپروین محمدی دینانی
دکتری حقوق بین الملل
استادیار
البرز
23
دکترمهدی مؤمنی
دکتری حقوق جزا وجرم شناسی
استادیار
دامغان
24
دکترعبدالکریم شاهحیدر
 دکتری حقوق بین الملل
استادیار
دزفول
25
دکتر سهیلا کوشا
 دکتری حقوق بین الملل
استادیار
تهران غرب
26
دکتر کریم بخنوه
دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
استادیار
استانه
27
محسن سیرغانی
 دکتری حقوق بین الملل
استادیار
فریمان
28
دکتر روح ا.. آخوندی
دکتری حقوق خصوصی
استادیار
نیشابور
29
دکتر جلال سلطان احمدی
دکتری حقوق خصوصی
استادیار
ری
30
دکتر محمدتقی رضایی
 دکتری حقوق بین الملل
استادیار
فراشبنه
31
دکتر موسی عاکفی
 دکتری حقوق بین الملل
استادیار
نظر اباد
32
دکتر بابک خسروی نیا
دکتری فقه و حقوق خصوصی
استادیار
صفاشهر
33
شهرام بهمن تاجانی
دکتری حقوق بین الملل
استادیار
رودسر
34
فرشید سرفراز
دکتری حقوق بین الملل
استادیار
قزوین
35 مژگان رامین نیا دکتری حقوق بین الملل استادیار شهر ری
36 افشین جعفری دکتری حقوق بین الملل استادیار فراشبند
37
جواد صالحی
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل
مربی
بافت
38
علی ناصحی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مربی
قم
39
نجمه رزمخواه
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل
مربی
شبستر
40
حسین زارع
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مربی
خرم آباد
41
الهام صادقی راد
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مربی
کشکوئیه
42
رسول ابافت
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مربی
پرند
43
علیرضا شریفی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مربی
سقز
44
محمود درویش
دانشجوی دکتری جزا و جرم شناسی
مربی
بندرگز
45
لیلا دلیری
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مربی
لواسانات
46
سجاد احرامی
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل
مربی
اشنویه
47
محمود درویش
دانشجوی دکتری جزا و جرم شناسی
مربی
بندرگز
48
منیره خداداد پور
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بورسیه
شهرضا
49
عباس بصیری
ارشد حقوق عمومی
مربی
اهرم
50
رضا زیرائی
ارشد حقوق عمومی
مربی
بوشهر
51
 احمد اعتماد
ارشد حقوق عمومی
مربی
جم
52
فاطمه عزیززاده
ارشد حقوق عمومی
مربی
شبان کار
53
محمد عزیزی
ارشد حقوق خصوصی
مربی
شهرجدید پردیس
54
کیان فولادی
ارشد حقوق
مربی
آران وبیدگل
55
یوسف ابراهیمی
ارشد حقوق
مربی
بوکان
56
الهه دهقان فینی
ارشد حقوق جزا وجرم شناسی
مربی
گلپایگان
57
حسین مهدی هادی
ارشد حقوق بین الملل
مربی
نقده
58
مهدی کریمی
ارشد حقوق جزا وجرم شناسی
مربی
بجنورد
59
علی آذری
ارشد حقوق عمومی
مربی
بهبهان
60
فریبا سنجری مقدم
ارشد حقوق عمومی
مربی
ایرانشهر
61
صدیقه سادات فقیه
ارشد حقوق خصوصی
مربی
استهبان
62
سحر علیپور
ارشد حقوق جزا جرم شناسی
مربی
جهرم
63
حسین خورشیدی
ارشد حقوق عمومی
مربی
بهشهر
64
محمد حسین فلاحی
ارشد حقوق خصوصی
مربی
میبد
65
پورنگ پروان
ارشد حقوق عمومی
مربی
فیروز آباد
66
محمد قربان زاده
ارشد حقوق عمومی
مربی
مرودشت
67
شهرام رحمانی
ارشد حقوق خصوصی
مربی
نورآباد ممسنی
68
ثمین عباسی
ارشد حقوق خصوصی
مربی
مریوان
69
فرنگ تاج منصوری
ارشد حقوق بین الملل
مربی
پلدختر
70
ابوذر علی اکبری
ارشد حقوق جزا جرم شناسی
مربی
آمل
71
سید نجم الدین قریشی
ارشد حقوق بین الملل
مربی
سردشت
72
محمد غفاری
ارشد حقوق جزا جرم شناسی
مربی
مشکین شهر
73
فاطمه قریشی محمدی
ارشد حقوق جزا جرم شناسی
مربی
نائین
74
آقای محسن لعل علیزاده
ارشد حقوق جزا جرم شناسی
مربی
درگز
75
 سهراب مظفری نیا
ارشد حقوق جزا جرم شناسی
مربی
خرم آباد
76
حسین رهنما
حقوق و علوم سیاسی
مربی
شهریار
77
محمد گنج خانلو
حقوق خصوصی
مربی
قیدار
78
آذین کیانی
ارشد حقوق عمومی
مربی
نورآباد
79
 غلامرضا افشاری
ارشد حقوق خصوصی
مربی
بردسیر
80
سعید رادمرد
ارشد حقوق عمومی
مربی
عجب شیر
81
مرتضی رحمانیان
ارشد حقوق خصوصی
مربی
جهرم
82
عباس احمدی
ارشد حقوق بین الملل
مربی
دهدشت
83
اعظم ابراهیمی
ارشد حقوق جرا جرم شناسی
مربی
بافق
84
علی رضا امام دادی
ارشد حقوق
مربی
اسدیه
85
محسن آقاسی
معارف اسلامی و حقوق
مربی
گز
86
احمدرضا ونکی شلمزاری
ارشد حقوق جزا جرم شناسی
مربی
گناوه
87
مهرزاد مسیحی
ارشد حقوق خصوصی
مربی
خرامه
88
احسان پور محمود
ارشد حقوق
مربی
شوشتر
89
مقصود عبادی بشیر
ارشد حقوق خصوصی
مربی
مرند
90
غلامرضا افشاری پور
ارشد حقوق خصوصی
مربی
برسیر
91
احمد فدویی
ارشد حقوق بین الملل
مربی
کاشمر
92
مهدی حریری
ارشد حقوق جزا جرم شناسی
مربی
اسلام آباد غرب
93
فاطمه دهدارزاده
ارشد حقوق جزا جرم شناسی
مربی
داراب
94
محسن جعفری بهزاد کلایی
ارشد حقوق خصوصی
مربی
رودسر
95
علیرضا شکربیگی
ارش حقوق جزا و جرم شناسی
دستیار
سرپل دهاب
96
کیان دخت توکلی
ارشد حقوق
دستیار
شازند
97
جاسم مظلومی
ارشد حقوق عمومی
دستیار
جویبار
98
حکیمه فرنام
ارشد حقوق جزا جرم شناسی
دستیار
اردکان
99
محمد جابر قنبری
ارشد حقوق خصوصی
دستیار
بجستان
100
مجید لایقمند
ارشد حقوق عمومی
دستیار
نی ریز
101
بیژن سلیمانی
ارشد حقوق بین الملل
دستیار
فارسان
102
حسین شاهچراغ
ارشد حقوق جزا جرم شناسی
دستیار
میانه
103
علی حمیدی
ارشد حقوق
دستیار
باغملک
104
ارشاد کاویانی
ارشد حقوق
دستیار
مبارکه
105
ربابه محسنی
ارشد حقوق خصوصی
دستیار
ریگان
106
شعله هاشمی
ارشد حقوق خصوصی
دستیار
مهاباد
107
 محمدکریم حجازی
معارف و حقوق
دستیار
بهار
108
ولی شیرپور
ارشد حقوق
دستیار
بیله سوار
109
زهره مرادی
ارشد حقوق بین الملل
دستیار
سمیرم
110
میثم موسی پور
ارشد حقوق
دستیار
جعفریه
111
ابوذر قبادی
ارشد حقوق خصوصی
دستیار
شهریار
112
آ امین آهوار
ارشد حقوق جزا وجرم شناسی
دستیار
آذرشهر
113
سمیه تفقدی
ارشد حقوق
دستیار
بهارستان
114
سید مهدی رضوی
ارشد حقوق
دستیار
سراب
115
نرکس رفیعی
ارشد حقوق جزا وجرم شناسی
دستیار
کوهپایه
116
هوشیار ویسی
ارشد حقوق عمومی
دستیار
کرمانشاه
117
حجت امرائی
ارشد حقوق عمومی
دستیار
جیرفت
118
نجمه مالکی
ارشد حقوق جزا جرم شناسی
دستیار
گندمان
119
 حسین مهدوی
ارشد حقوق جزا جرم شناسی
دستیار
مشکین شهر
120
کریم ترابی
ارشد حقوق خصوصی
دستیار
ماهنشان
121
رضا ذولقدر
ارشد حقوق
دستیار
ایجرود
122
مجتبی عباسی
ارشد حقوق جزاوجرم شناسی
دستیار
ایوان
123
جواد علی آبادی
ارشد معارف اسلامی و حقوق
دستیار
شیروان
124
حمید محمودی
ارشد حقوق خصوصی
دستار
مراغه
125
فاطمه فلاح نژاد
ارشد حقوق جزا وجرم شناسی
دستیار
شهریار
126
مرادنصیری
ارشد حقوق جزا وجرم شناسی
دستیار
نمین
127
زهره سیدین
ارشد حقوق جزا وجرم شناسی
دستیار
لردگان
128
مسلم غلامی
ارشد حقوق جزا وجرم شناسی
دستیار
آشخانه
129
احمد علی بیاضی
ارشدحقوق جزا وجرم شناسی
دستیار
انار
130
حمیدرضا حاجی زاده
ارشدحقوق جزاوجرم  شناسی
دستیار
نطنز
131
میثم آرائی
ارشد حقوق بین الملل
دستیار
محمود آباد
132
محمدآرمیده
ارشد حقوق
دستیار
قوچان
133
حبیب اله آذریان
ارشدحقوق جزا وجرم شناسی
دستیار
زابل
134
مهدی امیدی
ارشدحقوق خصوصی
دستیار
ابر کوه
135
ابنین امیری
ارشدحقوق عمومی
دستیار
بندر خمیر
136
مسعود خدیمی
ارشدحقوق عمومی
دستیار
فرمهین
137
فاطمه عظیمی
ارشد حقوق جزا جرم شناسی
دستیار
سلطانیه
138
صفورا محمد صالحی
ارشد حقوق
دستیار
زرین شهر
139
نصرا.. امین کلیبر
ارشد حقوق جزا وجرم شناسی
دستیار
آذر شهر
140
علی فرزد
ارشد حقوق عمومی
دستیار
مهریز
141
اصغر گل محمدی
ارشد حقوق خصوصی
دستیار
اردکان
142
فریبا سنجری
ارشد حقوق عمومی
دستیار
ایرانشهر
143
رحمت ا.. رضایی
ارشد حقوق جزا وجرم شناسی
طرح سربازی
کرد کوی
144
امیر احمدی
ارشدفقه و مبانی حقوق
دستیار
کنگاور
145
قباد نادری
ارشدحقوق جزا و جرم شناسی
دستیار
کنگاور
 
 

 
     
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما