ليست كتب تهيه شده و چاپ شده توسط دانشگاه پيام نور از بدو تاسيس
ـــــــ لازم به ذكر است: تعدادي از كتب بعلت تجديد حروف چيني، تجديد نظر و تغيير منبع تغيير يافته است


  

سريال دانشگاه

سريال گروه

عنوان كتاب

مؤلف/مترجم

سال ارسال

350

1/د

تاريخچه و مكاتب روان‌شناسي

يوسف كريمي

73

374

2/د

فيزيولوژي اعصاب و غده‌هاي درون ريز

محمدحسن امير تيموري

73

378

3/د

آسيب‌شناسي رواني 1

حسين آزاد

73

409

4/د

روان‌شناسي هوش و سنجش آن

حسن پاشاشريفي

74

415

5/د

روان‌شناسي و پويايي گروه

محمدرسول گلشن مؤمني

74

466

6/آ

روان‌شناسي فيزيولوژيك

محمدعلي احمدوند

74

481

7/د

روان‌شناسي مديريت

 احمد احمدزاده بياني

74

482

8/آ

روان‌شناسي فيزيولوژيك

محمدعلي احمدوند

74

483

9/د

اعتياد (سبب‌شناسي و درمان آن)

محمدعلي احمدوند

74

497

10/د

علم‌النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي

احمد هاشميان

74

574

11/د

آسيب‌شناسي رواني2

حسين آزاد

74

605

12/د

ارزشيابي شخصيت

حسن پاشا شريفي

75

620

13/د

مقدمات نوروپسيكولوژي

محمدرضا نيكخو، مهرداد پژهان

75

664

14/د

انگيزش و هيجان

محمد پارسا

75

672

15/د

روان‌شناسي كودكان استثنايي

محمدعلي احمدوند

75

700

16/ق

روان‌شناسي تربيتي

علي‌اكبر سيف

76

710

17/د

روان‌شناسي مرضي كودك

حسين آزاد

76

766

18/آ

علم‌النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي

احمد هاشميان

77

799

19/د

روان‌شناسي رشد1

علي‌اكبر شعاري نژاد

77

803

20/آ

اعتياد (سبب‌شناسي و درمان آن)

محمدعلي احمدوند

78

819

21/د

روان‌شناسي احساس و ادراك

محمود پناهي شهري

78

829

22/آ

روان‌شناسي يادگيري

محمد پارسا

79

833

23/د

تفكر و زبان

كامران علوي

79

910

24/آ

مقدمات نوروپسيكولوژي

محمدرضا نيكخو، مهرداد پژهان

81

929

25/آ

روان‌شناسي عمومي

حمزه گنجي

81

960

27/آ

آسيب‌شناسي رواني1

حسين آزاد

81

983

28/ق

تفاوت‌هاي فردي كودكان

حمزه گنجي

81

985

29/آ

روان‌شناسي تجربي

حمزه گنجي

81

988

30/ق

روان‌شناسي كودكي و نوجواني

محمدعلي احمدوند

82

1003

31/د

بهداشت رواني

محمدعلي احمدوند

82

1018

32/آ

فيزيولوژي اعصاب و غدد

محمدعلي ابراهيمي

82

1031

33/آ

روان‌شناسي مديريت

احمد احمدزاده‌بياني

82

1051

34/آ

اعتياد

محمدعلي احمدوند

83

1158

35/آ

روان‌شناسي اجتماعي

يوسف كريمي

84

1171

36/آ

مقدمات نوروپسيكولوژي

احمد علي‌پور

84

1208

37/آ

روش‌هاي تحقيق در روان‌شناسي و علوم تربيتي

علي دلاور

85

1244

38/آ

اختلالات يادگيري

دكتر غلامعلي افروز

85

1245

39/ق

علم‌النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي

سيداحمد هاشميان

85

1294

40/ آ

روان‌شناسي يادگيري

دكتر حسين زارع

86

1365

41/آ

روان‌شناسي فيزيولوژيك

غلامحسين جوانمرد

86

1380

42/آ

استنباط آماري در روان‌شناسي و علوم‌تربيتي

دكتر پرويز نصيري، دكتر فرهاد شقاقي

86

1425

43/آ

روان‌شناسي عمومي

جمعي از مؤلفان

86

1420

44/ق

فيزيولوژي اعصاب و غدد

دكتر محمدعلي ابراهيمي

87

1469

45/آ

آسيب‌شناسي رواني 2

دكتر غلامحسين جوانمرد

87

 
     
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.