گروه ریاضی

لیست اعضاء هیأت علمی گروه ریاضی


 

ردیف

نام

نام خانوادگی

استان

محل خدمت

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه

نوع استخدام

1

خدیجه

احمدی آملی

تهران

تهران

دکتری

ریاضی محض

استادیار

رسمی آزمایشی

2

قاسم

احمدی

لرستان

الشتر

ک . ارشد

ریاضی کاربردی

مربی

پیمانی

3

غلامرضا

احمدی

خراسان رضوی

قوچان

ک . ارشد

ریاضیات عملی وتحقیق درعملیات

مربی

پیمانی

4

یوسف

ادریسی تبریز

آ. شرقی

سراب

ک . ارشد

ریاضی کاربردی

مربی

پیمانی

5

مرجان

ادیب

لرستان

الیگودرز

دکتری

ریاضی محض

استادیار

پیمانی مشروط

6

حلیمه

اردکانی

یزد

اردکان

ک . ارشد

ریاضی محض

مربی

پیمانی

7

فریبا

ارشاد

فارس

شیراز

دکتری

ریاضی

استادیار

رسمی قطعی

8

یوسف

استارمی

زنجان

ابهر

دکتری

ریاضی محض

استادیار

پیمانی

9

آرش

اسحقی

خراسان جنوبی

بیرجند

ک . ارشد

ریاضی کاربردی

مربی

پیمانی

10

حمیده

اسکندری

اصفهان

شهرضا

ک .ارشد

ریاضی کاربردی

مربی

پیمانی

11

هما

افراز

خراسان رضوی

تایباد

ک . ارشد

ریاضی کاربردی

مربی

پیمانی

12

علی

اکبرنیا

خراسان شمالی

اسفراین

ک . ارشد

ریاضی محض

مربی

پیمانی

13

مجید

اکبری

کرمانشاه

کنگاور

ک . ارشد

ریاضی (جبر)

مربی

پیمانی

14

رضا

اکبری

آ. غربی

میاندوآب

ک . ارشد

ریاضی

مربی

پیمانی

15

سیدخلیل

اکرامی

سمنان

دامغان

ک . ارشد

ریاضی محض

مربی

پیمانی

16

سیدناصر

امیری

فارس

فیروزآباد

دکتری

ریاضی

استادیار

پیمانی

17

ابراهیم

امینی سرتیشنزی

چهارمحال وبختیاری

گندمان

ک .ارشد

ریاضی

مربی

پیمانی

18

مصطفی

امینی

کرمانشاه

سنقر

ک . ارشد

ریاضی محض

مربی

پیمانی

19

فاطمه

امینی تهرانی

اصفهان

تیران

ک . ارشد

ریاضی کاربردی

مربی

پیمانی

20

زینب

ایزدی

فارس

نورآباد ممسنی

ک . ارشد

ریاضی

مربی

پیمانی

21

جواد

ایزدی

فارس

داراب

ک . ارشد

ریاضی محض

مربی

پیمانی

22

حسین

آذرپیرا

خراسان رضوی

مشهد

ک . ارشد

ریاضی (آنالیز)

مربی

رسمی آزمایشی

23

محمد

آزاده

لرستان

بروجرد

ک . ارشد

ریاضی

مربی

پیمانی

24

مصطفی

آسیابانی

کردستان

سقز

ک . ارشد

ریاضی

مربی

پیمانی

25

مرتضی

آقائی

خراسان رضوی

مشهد

دکتری

ریاضی

استادیار

رسمی قطعی

26

مهرآسا

آیت الهی

یزد

بافق

ک . ارشد

ریاضی کاربردی

مربی

پیمانی

27

حمیدرضا

بامداد

فارس

آباده طشک

ک . ارشد

ریاضی محض

مربی

پیمانی

28

سمیه

برهانی نژادراینی

کرمان

زنگی آباد

ک . ارشد

ریاضی محض

مربی

پیمانی

29

پیام

بصیری

همدان

ملایر

ک .ارشد

ریاضی کاربردی

مربی

پیمانی

30

نرجس السادات

بنی طبای کوپائی

اصفهان

کوهپایه

ک . ارشد

ریاضی محض

مربی

پیمانی

31

معصومه

بی باک

چهارمحال وبختیاری

فارسان

دکتری

ریاضی محض (جبر)

استادیار

قراردادی

32

نفیسه

پارسی مود

همدان

تویسرکان

ک . ارشد

ریاضی محض

مربی

پیمانی

33

کیانوش

پلوان

کهگیلویه وبویراحمد

گچساران

ک .ارشد

ریاضی

مربی

پیمانی

34

فرید

پورافقی

گیلان

آستارا

ک . ارشد

ریاضی کاربردی

مربی

پیمانی

35

رحیم

پورعباس

قم

جعفریه

ک .ارشد

ریاضی کاربردی

مربی

پیمانی

36

علیرضا

پورمسلمی

همدان

بهار

ک . ارشد

ریاضی محض

مربی

پیمانی

37

سارا

پوینده

همدان

بهار

ک . ارشد

ریاضی

مربی

پیمانی

38

غلامرضا

پیرمحمدی

کردستان

بیجار

ک . ارشد

ریاضی محض

مربی

پیمانی

39

محبوبه

تاتاری

خراسان شمالی

بجنورد

ک . ارشد

ریاضی محض

مربی

پیمانی

40

مجید

ثابت قرابائی

گیلان

صومعه سرا

ک . ارشد

ریاضی محض

مربی

پیمانی

41

سیدامجد

ثمره هاشمی شعبجره

کرمان

زرند

ک . ارشد

ریاضی کاربردی

مربی آموزشیار

پیمانی مشروط

41

موسی

جباری

آ.غربی

نقده

ک . ارشد

ریاضی (جبر)

مربی

پیمانی

42

آرش

جدائی

آ. شرقی

هشترود

ک . ارشد

ریاضی کاربردی

مربی

پیمانی

43

سیدمحسن

جدی آرانی

اصفهان

آران وبیدگل

ک . ارشد

ریاضی محض

مربی

پیمانی

44

رضا

جعفرپورگلزاری

آ.شرقی

بنیس

ک . ارشد

ریاضی محض

مربی

پیمانی مشروط

45

مهدی

جعفری

اصفهان

دولت آباد

دکتری

ریاضی محض

استادیار

پیمانی

46

سیده سمیه

جعفری

همدان

کبودرآهنگ

ک . ارشد

ریاضی محض

مربی

پیمانی

47

محمد

جعفری

آ.شرقی

گوگان

ک . ارشد

ریاضی

مربی

پیمانی

48

سیدحسین

جعفری پطرودی

مازندران

تنکابن

دکتری

ریاضی محض(آنالیز)

استادیار

قراردادی

49

حسن

جعفریان دهکردی

چهارمحال بختیاری

جونقان

ک . ارشد

ریاضی

مربی

پیمانی مشروط

50

علی

جلیلیان عطار

خراسان رضوی

چناران

دکتری

ریاضی

استادیار

رسمی آزمایشی

51

محمد

جمشیدیان قلعه سفیدی

خوزستان

اندیمشک

ک .ارشد

ریاضی کاربردی

مربی

پیمانی

52

سیروس

جهان پناه باوریانی

فارس

فیروزآباد

ک . ارشد

ریاضی (جبر)

مربی

پیمانی

53

محمد

چایچی رقیمی

آ. شرقی

تبریز

دکتری

ریاضی محض

استادیار

رسمی قطعی

54

جهانگیر

چشم آور

فارس

شیراز

دکتری

ریاضی کاربردی

استادیار

رسمی قطعی

55

مریم

چقامیرزا

کرمانشاه

پاوه

ک . ارشد

ریاضی (جبر)

مربی

پیمانی

56

رسول

حاتمیان جغالی

خراسان رضوی

درگز

ک . ارشد

ریاضی محض

مربی

پیمانی

57

محمود

حاج علیخانی جلال آبادی

چهارمحال وبختیاری

شهرکرد

ک . ارشد

ریاضی (جبر)

مربی

پیمانی

58

زینب

حاجی ابوترابی

یزد

رضوانشهرصدوق

ک . ارشد

ریاضی کاربردی

مربی

پیمانی

59

هانیه

حاجی نژاد

خراسان رضوی

کاشمر

ک . ارشد

ریاضی کاربردی

مربی

پیمانی

60

علی

حبیبی  موخر

خراسان رضوی

نیشابور

ک .ارشد

ریاضی محض

مربی

پیمانی

61

زهره

حبیبی

سمنان

گرمسار

ک . ارشد

ریاضی محض

مربی

پیمانی

62

فیصل

حسنی

تهران

تهران

دکتری

ریاضی (جبر)

استادیار

رسمی آزمایشی

63

عاطفه

حسنی بافرانی

اصفهان

نائین

ک . ارشد

ریاضی

مربی

پیمانی

64

ساره

حسنی سعدی

کرمان

زنگی آباد

ک . ارشد

ریاضی محض

مربی

پیمانی

65

محبوبه

حسین یزدی

فارس

شیراز

دکتری

ریاضی کاربردی

استادیار

رسمی قطعی

66

فاطمه

حق شناس

هرمزگان

بستک

ک .ارشد

ریاضی کاربردی

مربی

پیمانی

67

اعظم

حکم آبادی

خراسان رضوی

چناران

دکتری

ریاضی محض

استادیار

پیمانی

68

رباب

حملبرانی حقی

آ.شرقی

تبریز

دکتری

ریاضی

استادیار

پیمانی مشروط

69

کاظم

حمیدی زاده

یزد

ابرکوه

ک .ارشد

ریاضی

مربی

پیمانی

70

محمد

حمیدی

اصفهان

کاشان

دکترا جبر

ریاضی

استادیار

پیمانی

71

زهره

حیدرپورکیائی

گیلان

رودسر

ک . ارشد

ریاضی محض

مربی

پیمانی

72

عقیله

حیدری

خراسان رضوی

مشهد

دکتری

ریاضی

دانشیار

رسمی قطعی

73

راضیه

حیدری

فارس

قیروکارزین

ک . ارشد

ریاضی محض

مربی

پیمانی

74

رسول

حیدری دستجردی

اصفهان

حسن آباد جرقویه

ک . ارشد

ریاضی کاربردی

مربی

پیمانی

75

احمد

خاکساری

فارس

شیراز

دکتری

ریاضی

دانشیار

رسمی قطعی

76

سومیه

خالقی زاده شاهخانی

گیلان

رشت

ک .ارشد

ریاضی محض

مربی

پیمانی

77

هادی

خدابخشیان

خراسان رضوی

درگز

دکتری

ریاضی محض

استادیار

پیمانی

78

محمد

خزل

ایلام

ایوان

ک . ارشد

ریاضی محض

مربی

پیمانی

79

فرزاد

خسروپور

کرمان

کرمان

دکتری

ریاضی محض

استادیار

رسمی آزمایشی

80

سنار

خلیل سرباز

آ.غربی

مهاباد

دکتری

ریاضی محض

استادیار

طرح سربازی

81

مسعود

خلیلی

تهران

شهریار

دکتری

ریاضی کاربردی

استادیار

طرح سربازی

82

شمس الملوک

خوش دل

فارس

شیراز

دکتری

ریاضی محض

استادیار

رسمی آزمایشی

83

محمدرضا

داداشی

آ.شرقی

اهر

ک .ارشد

ریاضی کاربردی

مربی

پیمانی

84

محمود

دادخواه

آ. غربی

شاهین دژ

ک . ارشد

ریاضی کاربردی

مربی

پیمانی

85

روح اله

دانش پایه

کهگیلویه وبویراحمد

سی سخت

ک . ارشد

ریاضی (جبر)

مربی

پیمانی

86

داود

درویشی سلوکلائی

مازندران

بندپی

ک . ارشد

ریاضی کاربردی

مربی

پیمانی

87

فاطمه

دری

خراسان جنوبی

نهبندان

ک .ارشد

ریاضی محض

مربی

پیمانی

88

نادر

دسترنج

آ. غربی

ارومیه

دانشوری

ریاضی

مربی

رسمی آزمایشی

89

محمد

دهقاندار

مرکزی

تفرش

ک . ارشد

ریاضی

مربی

پیمانی

90

علیرضا

دهقانی

آ. شرقی

تبریز

دکتری

ریاضی فیزیک

استادیار

پیمانی

91

عیسی

دهقانی تازه کند

آ.شرقی

اهر

دکتری

ریاضی کاربردی

استادیار

پیمانی مشروط

92

عاکفه

رادفر

بوشهر

بوشهر

دکتری

ریاضی (جبر)

استادیار

پیمانی

93

فرزاد

راهپیمائی مغانجرق

همدان

اسدآباد

ک . ارشد

ریاضی محض

مربی آموزشیار

پیمانی مشروط

94

سعید

رجائی

خراسان رضوی

مشهد

دکتری

ریاضی (جبر)

استادیار

رسمی آزمایشی

95

هرمز

رحمتان بالاده

زنجان

قیدار

ک . ارشد

ریاضی محض

مربی

پیمانی

96

مرضیه

رحمتی

چهارمحال وبختیاری

سامان

ک . ارشد

ریاضی

مربی

پیمانی

97

حسین

رحیم پور

آ. غربی

سلماس

ک . ارشد

ریاضی محض

مربی

پیمانی

98

محمد

رحیمی النگی

گلستان

کردکوی

ک . ارشد

ریاضی

مربی

پیمانی

99

شریفه

رضاقلی

کرمان

بردسیر

ک . ارشد

ریاضی محض

مربی

پیمانی

100

اکبر

رضائی

کرمان

بافت

ک .ارشد

ریاضی محض

مربی

پیمانی

101

احمد

رضائی

لرستان

خرم آباد

ک . ارشد

ریاضی محض

مربی

پیمانی

102

شهرام

رضائی

مرکزی

خمین

ک . ارشد

ریاضی

استادیار

پیمانی

103

کوروش

رنجبرنامیوندی

کرمانشاه

اسلام آباد

ک . ارشد

ریاضی کاربردی

مربی

پیمانی مشروط

104

پرستو

ریحانی اردبیلی

تهران

شهریار

دکتری

ریاضی کاربردی

استادیار

پیمانی

105

حسن

زارعی

همدان

همدان

دکتری

ریاضی کاربردی

استادیار

طرح سربازی

106

محمدعلی

زارعی

یزد

مهریز

ک . ارشد

ریاضی محض

مربی

پیمانی

107

امیرحسام

زعیم

فارس

بوانات

دکتری

ریاضی محض

استادیار

طرح سربازی

108

ابراهیم

زنگوئی زاده

خراسان جنوبی

فردوس

ک . ارشد

ریاضی (جبر)

مربی

پیمانی

109

پرویز

سادات حسینی خواجوئی

فارس

استهبان

ک . ارشد

ریاضی محض

مربی

رسمی آزمایشی

110

محسن

ساعدی

آ. شرقی

تبریز

ک . ارشد

ریاضی

مربی

رسمی آزمایشی

111

معصومه

سجادی

چهارمحال وبختیاری

شهرکرد

دکتری

ریاضی محض(جبر )

استادیار

قراردادی

112

حامد

سروش

مرکزی

محلات

ک . ارشد

ریاضی

مربی

پیمانی

113

نرگس

سریع القلم

آ. شرقی

مراغه

ک . ارشد

ریاضی کاربردی

مربی

پیمانی

114

فاضل

سعادتی شرفه

اردبیل

پارس آباد

ک . ارشد

ریاضی

مربی

دستیار

115

هادی

سعیدی گراغانی

کرمان

جیرفت

ک . ارشد

ریاضی محض

مربی

پیمانی مشروط

116

ولی

سلطانی مسیح

کرمانشاه

سنقر

ک . ارشد

ریاضی (آنالیز)

مربی

پیمانی

117

رحمت

سلطانی

فارس

شیراز

ک . ارشد

ریاضی

مربی

رسمی قطعی

118

فهیمه

سلطانیان

تهران

رباط کریم

دکتری

ریاضی کاربردی

استادیار

پیمانی

119

رسول

سلیمانی

اصفهان

زرین شهر

دکتری

ریاضی

استادیار

پیمانی

120

سیدهادی

سیدین بروجنی

اصفهان

ورزنه

ک .ارشد

ریاضی محض

مربی

پیمانی

121

میرصادق

سیدصادقی

اردبیل

مشکین شهر

ک . ارشد

ریاضی محض

مربی

پیمانی

122

علی

شادرخ

تهران

تهران

دکتری

ریاضیات (آمار)

دانشیار

رسمی قطعی

123

صدیقه

شادکام تربتی

خراسان رضوی

مشهد

دکتری

ریاضی (محض)

استادیار

رسمی آزمایشی

124

موسی

شاه محمدی

هرمزگان

ابوموسی

ک .ارشد

ریاضی محض

مربی

پیمانی

125

فاطمه

شایان فرد

یزد

تفت

ک . ارشد

ریاضی (آنالیز)

مربی

پیمانی

126

مریم

شایسته فر

هرمزگان

بندرلنگه

ک . ارشد

ریاضی کاربردی

مربی

پیمانی

127

حمید

شجاعی

کرمان

کرمان

دکتری

ریاضی محض

استادیار

رسمی قطعی

128

علیرضا

شریفی

فارس

خاوران

ک . ارشد

ریاضی (جبر)

مربی

پیمانی

129

مهدی

شعبانی عطار

خراسان رضوی

فریمان

دکتری

ریاضی (جبر)

استادیار

پیمانی

130

آذرالسادات

شعبانی قاسم آبادی

تهران

حسن آباد

ک . ارشد

ریاضی کاربردی

مربی

پیمانی

131

سیدمهدی

شفیع اف

اصفهان

خوراسگان

ک . ارشد

ریاضی

مربی

پیمانی

132

محمد

شفیعی دیزج

اردبیل

گرمی

ک . ارشد

ریاضی محض

مربی

پیمانی

133

هادی