تاريخچه دانشكده

بر اساس مصوبه نود و چهارمين جلسه شوراي دانشگاه پيام نور مورخ 28/11/86 با دانشكده هنر و رسانه و با تفكيك دو رشته كتابداري و اطلاع رساني و صنايع دستي  از دانشكده ادبيات و علوم انساني  و انتقال آن به اين دانشكده راه اندازي شد. پس از آن رشته هاي مديريت رسانه در مقطع كارشناسي ارشد ، ارتباطات در دو گرايش و نيز رشته هاي هنر اسلامي ، طراحي پارچه و لباس ، هنرهاي صناعي ، فرش ، كتابت و نگارگري ، نقاشي، عكاسي ، ارتباط تصويري و نيز رشته پژوهش هنر در مقطع كارشناسي ارشد به مجموعه رشته هاي اين دانشكده اضافه شد . رشته هاي جديد مبلمان و دكوراسيون در دو گرايش طراحي و به منظور كسب مجوز به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري براي كسب مجوز ارسال شده است . 

بر اساس مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه مورخ 20/1/1390گروه معماري و شهر سازي با رشته هاي مهندسي شهر سازي و مهندسي معماري به اين دانشكده ملحق شد و رشته هاي كتابداري و اطلاع رساني و مجموعه رشته هاي رسانه و ارتباطات از اين دانشكده جدا شد.

 
     
[Part_Footer]
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.