علوم تربيتي

رديف

نام

نام خانوادگي

محل خدمت

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

گروه آموزشي

مرتبه

وضعيت استخدامي

استان

1

فهيمه

رجبي

آباده

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

فارس

2

رقيه

پورصابري

آذرشهر

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

آذربايجان شرقي

3

بهزاد

رسول زاده

آستارا

كارشناسي ارشد

تحقيقات آموزشي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

گيلان

4

سيدعبداله

بني هاشمي

آمل

كارشناسي ارشد

آموزش وپرورش كودكان استثنائي

علوم  تربيتي

مربي

رسمي آزمايشي

مازندران

5

محمدهاشم

رضائي

اراك

دكتري

فلسفه تعليم وتربيت

علوم  تربيتي

استاديار

رسمي قطعي

مركزي

6

بهمن

سعيدي پور

اسلام آباد

دكتري

مديريت آموزشي

علوم  تربيتي

استاديار

رسمي آزمايشي

كرمانشاه

7

سيما

علي زاده 

اشنويه

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

آذربايجان غربي

8

حسن

كرمعليان سيچاني

اصفهان

دكتري

تاريخ وفلسفه تعليم وتربيت

علوم  تربيتي

استاديار

رسمي قطعي

اصفهان

9

شكراله

ملكي

اصفهان

كارشناسي ارشد

تاريخ وفلسفه آموزش وپرورش

علوم  تربيتي

مربي

رسمي آزمايشي

اصفهان

10

سميه

نگهداري

اقليد

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

فارس

11

امير

سبزي پور

الشتر

كارشناسي ارشد

برنامه ريزي آموزشي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

لرستان

12

سيدسعيد

حسيني

اليگودرز

كارشناسي ارشد

مديريت آموزشي

علوم  تربيتي

مربي

پيماني

لرستان

13

محمدحسين

زارعي 

اوز

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

فارس

14

عليرضا

نعمتي

اهر

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

آذربايجان شرقي

15

آزيتا

سلاجقه

بافت

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

كرمان

16

احمد

كريمي دشتكي

برازجان

كارشناسي ارشد

برنامه ريزي آموزشي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

بوشهر

17

ناصر

اژدري فام

بناب

كارشناسي ارشد

مديريت آموزشي

علوم  تربيتي

مربي

پيماني

آذربايجان شرقي

18

پروانه

مهرجو

بندرخمير

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

هرمزگان

19

محبوبه

اسلمي

بندركنگان

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

بوشهر

20

عفت

آدم زاده

بندرلنگه

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

هرمزگان

21

مژگان

حياتي

بوئين زهرا

دكتري

مشاوره

علوم  تربيتي

استاديار

پيماني

قزوين

22

سوسن

آقاجان بگلو

بوشهر

كارشناسي ارشد

خدمات روان شناسي درتعليم وتربيت

علوم  تربيتي

مربي

رسمي قطعي

بوشهر

23

طاهر

محبوبي

بوكان

كارشناسي ارشد

مديريت آموزشي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

آذربايجان غربي

24

محمدرحيم

جعفرزاده

بهبهان

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

خوزستان

25

نوش آفرين

صفري

پلدختر

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

لرستان

26

ارسلان

رحمن نژاد

پيرانشهر

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

آذربايجان غربي

27

عباس

ميربلوك بزرگي

تالش

كارشناسي ارشد

آموزش وپرورش كودكان استثنائي

علوم  تربيتي

مربي

رسمي آزمايشي

گيلان

28

بايرام

آقاپور

تكاب

كارشناسي ارشد

مديريت آموزشي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

آذربايجان غربي

29

حسين

ذوالفقاري

تويسركان

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

همدان

30

محمداحسان

تقي زاده

تهران

دكتري

روانشناسي تربيتي

علوم  تربيتي

استاديار

رسمي آزمايشي

تهران

31

سيدمحمد

شبيري

تهران

دكتري

آموزش هاي زيست محيطي

علوم  تربيتي

استاديار

رسمي آزمايشي

تهران

32

محمدحسن

نصيري

جهرم

كارشناسي ارشد

برنامه ريزي آموزشي

علوم  تربيتي

مربي

رسمي آزمايشي

فارس

33

نعمت اله

صالحي نجف آبادي

چادگان

كارشناسي ارشد

برنامه ريزي درسي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

اصفهان

34

احمد

رستگار

خرامه

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

فارس

35

آنيتا

همايون نيا

خرمشهر

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

خوزستان

36

حسين

نجفي لنبر

خلخال

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي(فلسفه تعليم وتربيت)

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

اردبيل

37

معصومه

عيلامي رودمعجني

خواف

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

خراسان رضوي

38

مهدي

محمودي

دامغان

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

سمنان

39

اسماعيل

صفري

دزفول

كارشناسي ارشد

مديريت آموزشي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

خوزستان

40

زيبا

نوري كزج

دهبارز

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

هرمزگان

41

مرضيه

محمودي

رامهرمز

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

خوزستان

42

زهره

اسمعيلي

رودهن

دكتري

فلسفه تعليم وتربيت

علوم  تربيتي

استاديار

رسمي آزمايشي

تهران

43

مريم

اكبرزاده فتح آبادي

زرند

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

كرمان

44

باب اله

بخشي پورجويباري

ساري

دكتري

مشاوره

علوم  تربيتي

استاديار

رسمي آزمايشي

مازندران

45

محمدرضا

سرمدي

سازمان مركزي

دكتري

فلسفه تعليم وتربيت

علوم  تربيتي

دانشيار

رسمي قطعي

 

46

مهران

فرج اللهي

سازمان مركزي

دكتري

آموزش وپرورش 

علوم  تربيتي

استاديار

رسمي قطعي

 

47

طيبه

ارجمندي

سرابله

كارشناسي ارشد

مدريت آموزشي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

ايلام

48

سلماز

فرامرزي گروسي

سلماس

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

آذربايجان غربي

49

انور

شاه محمدي

سنندج

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

كردستان

50

فاطمه

پورشهسواري

سيرجان

كارشناسي ارشد

مشاوره وراهنمائي

علوم  تربيتي

مربي

پيماني

كرمان

51

رمضان

زاهدي 

سيه چشمه

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

آذربايجان غربي

52

ابوالفضل

بيرقي

شازند

كارشناسي ارشد

سنجش واندازه گيري

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

مركزي

53

معصومه

فلاح نودهي

شاهرود

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

سمنان

54

محمد

بهرامي 

شاهين دژ

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

آذربايجان غربي

55

پروين

عباسي

شاهين شهر

دكتري

برنامه ريزي آموزشي

علوم  تربيتي

استاديار

رسمي قطعي

اصفهان

56

نوش آفرين

حاصلي مفرد

شوشتر

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

خوزستان

57

خديجه

نوراني

شوشتر

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

خوزستان

58

محمدباقر

اكبرپورزنگلاني

شوط

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

آذربايجان غربي

59

علي

رادمهر (منگلي ميدوك)

شهربابك

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

كرمان

60

فهيمه

نصيري

شهرضا

كارشناسي ارشد

آموزش بزرگسالان

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

اصفهان

61

محمود

اكرامي

شهرقدس

دكتري

مديريت آموزشي

علوم  تربيتي

استاديار

رسمي آزمايشي

تهران

62

سعيد

مظلوميان

شيراز

كارشناسي ارشد

برنامه ريزي درسي

علوم  تربيتي

مربي

رسمي آزمايشي

فارس

63

فتانه

يزداني

شيراز

كارشناسي ارشد

برنامه ريزي درسي

علوم  تربيتي

مربي

پيماني

فارس

64

نادره

بحري

صفادشت

كارشناسي ارشد

مشاوره وراهنمائي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

تهران

65

زهرا

بابادي عكاشه

فرخ شهر

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

چهارمحال وبختياري

66

محمد

مشكي حسن آباد

فردوس

كارشناسي ارشد

مديريت آموزشي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

خراسان جنوبي

67

حسين

غلام زاده صفار

فريمان

كارشناسي ارشد

آموزش وپرورش كودكان استثنائي

علوم  تربيتي

مربي

رسمي آزمايشي

خراسان رضوي

68

علي

آزادمنش

فيرورق

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

آذربايجان غربي

69

خديجه

علي پور مقدم

قائن

كارشناسي ارشد

برنامه ريزي آموزشي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

خراسان جنوبي

70

پروين

ذوالقدري

قيدار

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

زنجان

71

توران

اسفندياري

كبودرآهنگ

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي (آموزش بزرگسالان)

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

همدان

72

محمدحسن

صيف

كوار

كارشناسي ارشد

تحقيقات آموزشي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

فارس

73

ليلا

صيامي

گاوبندي (پارسيان)

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

هرمزگان

74

نصيبه

پوراصغر

گرمي

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

اردبيل

75

مريم 

بستان پيرا

گلباف

كارشناسي ارشد

مديريت آموزشي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

كرمان

76

نفيسه

رفيعي

گلپايگان

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

اصفهان

77

فريده

بيك زاده

گنبدكاوس

كارشناسي ارشد

آموزش وپرورش پيش دبستاني

علوم  تربيتي

مربي

پيماني

گلستان

78

فروزان

ضرابيان

ملارد

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

تهران

79

مريم

بخشش

ملاير

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

همدان

80

سيامند

مولودي

مهاباد

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

آذربايجان غربي

81

عباس

شايسته فر

ميناب

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

علوم  تربيتي

مربي آموزشيار

پيماني

هرمزگان

82

مريم

حسين زاده بافراني

نائين

كارشناسي ارشد