جمعه 27 دي 1398  
تاریخچه دانشکده
تاریخچه بخش:

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی در کنار دانشکده علوم پایه از  قدیمی ترین دانشکده های دانشگاه محسوب می شود. در سال 1386 بر اساس مصوبه جلسه نود و چهارم شورای دانشگاه مورخ 28/11/1386 برخی از گروه ها در قالب دانشکده های علوم اجتماعی و اقتصادی و دانشکده هنر و رسانه از دانشکده علوم انسانی منفک شده،...
«ادامه»
ریاست دانشکده


نام و نام خانوادگی: دکتر علی کریمی فیروزجائی
میزان تحصیلات: دکتری

رشته: زبانشناسی همگانی 

مرتبه: دانشیارایمیل: alikarimif@yahoo.com

فاکس: 22455428

کمیته منتخب
کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی
اعضای محترم هیأت علمی بخش ادبیات و زبان می توانند آگاهی های مربوط به شیوه ارسال آثار پژوهشی درباره ارتقا، تبدیل وضعیت، ترفیع سالیانه، پایه های استحقاقی، تمدید قرارداد و نیز قوانین پژوهشی را در این بخش مشاهده نمایند.

 (بیشتر)
تحصیلات تکمیلی
تحصیلات تکمیلی به عنوان یکی از ارکان مهم در پیشرفت علمی کشور به حساب می آید. کوشش در هر چه علمی تر شدن و به روز بودن در حوزه دانش از اهداف تحصیلات تکمیلی بخش ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه پیام نور است.
برای دیدن اخبار این بخش اشاره کنید...
آیین نامه ها
آیین نامه ها و فرم های مورد نیاز بخش ادبیات فارسی و زبان های خارجی
آیین نامه ها و فرم ها
پیوند با ما
پیوند با ما
تلفن داخلی:2360
خط مستقیم:22441793
نمابر:  22455428
ایمیل دانشکده : daneshkadehadabiat@pnu.ac.ir
ت.پژوهش
بیشتر
ت.آموزش
بيشتر
همايش ها
بيشتر
گزارش ها
بيشتر
اخبار و رویدادها
بيشتر
گروه زبان و ادبیات فارسی
بيشتر
گروه زبان و ادبیات انگلیسی
بيشتر
گروه زبان و ادبیات عرب
بيشتر
گروه زبان شناسی
بيشتر
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites