بروزرساني

« سايت مركز آموزش و همكاري هاي بين الملل در حال بروز رساني مي باشد »

::::: جهت تماس با معاونت آموزش مركز آموزش و همكاري هاي بين الملل

·         تلفن هاي مركز: 22442041، 22485153، 22485154

·         آدرس پست الكترونيك مركز آموزش:

pr_isc@pnu.ac.ir

pr_isc3@pnu.ac.ir

pr_isc4@pnu.ac.ir

::::: جهت تماس با معاونت همكاري هاي بين الملل مركز آموزش و همكاري هاي بين الملل
تلفن: 22442042
دورنگار: 22485157
آدرس پست الكترونيك: Int@pnu.ac.ir

 
   
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما