شنبه 2 تير 1397   20:08:52
بيشتر
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
اخبار
برنامه ملاقات هاي مردمي روساي مراكز و واحد هاي تابعه دانشگاه پيام نور استان اصفهان(تاريخ درج خبر: 15/4/89)

برنامه ملاقات هاي مردمي روساي مراكز و واحد هاي تابعه دانشگاه پيام نور استان اصفهان

 

رديف

مركز/واحد

نام و نام خانوادگي

سمت

روز

ساعت

 

1

 

ستاد

 

دكتر سردار اصلاني

رئيس استان

دوشنبه ها

30/2-30/7

 

دكتر رضا مختاري

معاون پژوهشي استان

شنبه ها

30/14-30/7

 

دكتر محمد جواد عطائي

معاون طرح و توسعه وپشتيباني استان

چهارشنبه ها

12-10

 

2

اصفهان

دكتر محمود شيخ الاسلامي

سرپرست

يك شنبه ها

12-10

 

3

آران و بيدگل

دكتر رضا رمضاني

رئيس

يكشنبه و سه شنبه ها

30/12-30/10

 

4

اردستان

پيمان آقايي

رئيس

يك شنبه

12-10

 

5

باغبهادران

مهدي جعفري

مسئول امور جاري

يكشنبه ، چهارشنبه ها

12-10

 

6

برزك

عباس صالحي زارعي

رئيس

شنبه ها

12-10

 

7

بوئين مياندشت

محسن نوري

مسئول امور جاري

سه شنبه

12-10

 

8

بهارستان

حبيب ا. . . موحدنيا

مسئول امور جاري

شنبه ها

12-9

 

9

پيربكران

حسين طالبي

سرپرست

دوشنبه ها

11-9

 

10

تودشك

مهدي جمالي

مسئول امور جاري

شنبه و جمعه ها

12-8

 

11

تيران

دكتر حميد دهقان زاده

رئيس

دوشنبه ها

12-8

 

12

چادگان

سيد ابوالقاسم سيد فتاحي

سرپرست

دوشنبه و چهارشنبه

12-8

 

13

جرقويه عليا

حسن كامران

رئيس

پنج شنبه ها

12-10

 

14

خميني شهر

علي رضايي

مسئول امور جاري

دوشنبه

11-9

 

15

خوانسار

رسول كافي موسوي

رئيس

دوشنبه ها

12-10

 

16

خوروبيابانك

ابوالقاسم شيباني

سرپرست

يك شنبه

12-10

 

17

خوراسگان

دكتر احمد شريعتي

رئيس

يك شنبه و سه شنبه

10-8

 

18

داران

ابراهيم كاملي

سرپرست

چهارشنبه ها

12-10

 

19

دولت آباد

مجيد توانپور

رئيس

چهارشنبه ها

13-9

 

20

دهاقان

علي شاه نظري

رئيس

سه شنبه ها

12-9

 

21

دهق

مهدي ابراهيمي

سرپرست

شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه

12-8

 

22

زاينده رود

محسن نصر اصفهاني

رئيس

شنبه ها

12-10

 

23

زرين شهر

ابراهيم اديبي

رئيس 

يكشنبه و سه شنبه ها

12-10

 

24

زواره

عبدالرضا سلامي زواره

سرپرست

پنج شنبه ها

12-10

 

25

سميرم

سيد احتشام الدين امامي

سرپرست

دوشنبه  ها

11-9

 

26

شاهين شهر

مجيد توانپور

مسئول امور جاري

شنبه

13-9

 

27

شهرضا

دكتر ابوالحسن حسني

رئيس

سه شنبه ها

30/14-30/7

 

28

علويجه

سيد محمود رضويان

رئيس

شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه

12-8

 

29

فلاورجان

دكتر بيژن شمس

 

دوشنبه ها

10-8

 

30

فولادشهر

عليرضا طغياني

مسئول امور جاري

يك شنبه ها

12-10

 

31

فريدونشهر

حسين محمد صالحي

سرپرست

شنبه و پنج شنبه ها

12-10

 

32

قمصر

ابوالفضل سلامتيان

سرپرست

شنبه ها

12-8

33

قهدريجان

مجيد فروزان

سرپرست

چهارشنبه

12-10

34

كاشان

دكتر عباسعلي فراهتي

رئيس

شنبه و يك شنبه ها

12-8

35

كوهپايه

سيد مجتبي فياضي

رئيس

دوشنبه ها

12-10

36

گز

جلال رجائي زاده

مسئول امور جاري 

دوشنبه ها

12-10

37

گلپايگان

دكتر سيد رضا ميدمهدي

رئيس

شنبه ، يك شنبه و دوشنبه

30/16-30/8

38

مباركه

مهدي ارجمند فر

رئيس

سه شنبه ها

11-9

39

نائين

سيد احمد بنيادي

رئيس

شنبه و دوشنبه

30/14-30/7

40

نجف آباد

دكتر محمد رستمي

رئيس

دوشنبه  ها

11-9

41

نطنز

حسين عدالتي 

سرپرست

يك شنبه ها

12-10

42

نوش آباد

محمد توكلي

رئيس

پنج شنبه

12-9

43

ورزنه

رضا تقيان ورزنه

سرپرست

پنج شنبه ها

12-8

44

وزوان

دكتر محسن سقايي

مسئول امور جاري

پنج شنبه ها

12-10

45

هرند

حجه الاسلام مصطفي رباني

رئيس

سه شنبه ها

30/16-30-13

 
امتیاز دهی
 
 

آرشيو اخبار

خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما