اطلاعيه هاي دانشگاه پيام نور استان تهران خطاب به پذيرفته شدگان اين دانشگاه (تاريخ درج خبر :23/6/90)دانشگاه پيام نور استان تهران ضمن عرض تبريك به تمام پذيرفته شدگان اين دانشگاه ، توجه شما عزيزان را به اطلاعيه هاي مربوط جلب مي نمايد :

اطلاعيه شماره 1 

محل مراجعه پذيرفته شدگان به شرح زير اعلام مي گردد .

رديف

محل قبولي دانشجويان جديد

محل مراجعه و ثبت نام

شماره تلفن

آدرس

1

قيامدشت

دانشگاه پيام نور  واحد باقرشهر

55234602

55234603

55234604

55234605

باقرشهر- انتهاي20متري آيت الله كاشاني- جنب پارك ارغوان.