آموزش
1397/12/1 چهارشنبه
در نخستین جلسه نهمین دوره شورای دانشگاه پیام نور؛
دکتر مرتضی محسنی به عنوان دبیر شورای دانشگاه انتخاب شد / تایید 4 آیین نامه پژوهشی در نخستین جلسه شورای دانشگاه
دکتر مرتضی محسنی درنخستین جلسه نهمین دوره شورای دانشگاه پیام نور به عنوان دبیر این شورا انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی، نخستین جلسه نهمین دوره شورای دانشگاه با حضور اعضای هیات رئیسه و اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد.
به گفته دکتر محسنی دبیر شورا، در این جلسه ، 4 آیین نامه حوزه معاونت پژوهشی و 3 مصوبه و دستورالعمل حوزه معاونت آموزشی مطرح و مورد تایید قرار گرفت.
شورای دانشگاه، یکی از مهم ترین شوراها در هر دانشگاه است که در حوزه های های مختلف و تصویب آیین نامه ها تصمیم گیری می کند . ساختار این شورا در دانشگاه پیام نور شامل رئیس دانشگاه به عنوان رئیس شورا، اعضای هیات رئیسه به عنوان اعضای حقوقی و تعدادی عضو حقیقی است که طی حکم 2 ساله به عضویت این شورا درمی آیند.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir