آموزش
1397/8/26 شنبه
با هدف تولید محتوای الکترونیکی؛
کارگاه آموزشی پاورپوینت با نگاه سناریستی ویژه اعضای علمی برگزار شد
کارگاه آموزشی پاورپوینت با نگاه سناریستی سطح یک ویژه کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور در سازمان مرکزی به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی، این کارگاه برای سومین بار، با هدف آماده سازی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور در سراسر کشور برای تولید محتوای الکترونیکی برگزار شد.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir