آموزش
1397/9/11 يكشنبه
در راستای سیاست دانشگاه پیام نور مبنی بر ارتقای اعضای هیات علمی صورت گرفت؛
اعطای مأموریت آموزشی به اعضای علمی پیمانی / حل مشکل اعضای علمی که از سال 92 در دوره دکتری پذیرفته شدند
اعطای مأموریت آموزشی به اعضای علمی پیمانی / حل مشکل اعضای علمی که از سال 92 در دوره دکتری پذیرفته شدند
دکتر محسنی گفت: هیأت امنای دانشگاه پیام نور با اعطای ماموریت آموزشی به اعضای هیأت علمی پیمانی (غیرمشروط و طرح سربازی) دانشگاه با مرتبه مربی که از مهرماه سال 92 در دوره دکتری تخصصی پذیرفته شده و تا یک مهرماه سال جاری امتحان جامع را گذرانده اند، موافقت کرد.
به گزارش روابط عمومی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی فراهم سازی بسترهای ارتقای علمی و پژوهشی استادان را یکی از مهم ترین اولویت های این دانشگاه دانست و افزود: تعدادی از همکاران علمی دانشگاه از سال 92 در دوره دکتری پذیرفته شده بودند و امکان استفاده از مأموریت آموزشی برای آنها به دلیل پیمانی بودن فراهم نبود که خوشبختانه با پیگیری ریاست دانشگاه و تصویب هیأت امنا، این امر محقق شد.
وی افزود: بر این اساس، طبق مصوبه هیأت امنا، عضو علمی پیمانی با مرتبه مربی با رعایت شرایط لازم مندرج در مصوبه مزبور، به مدت 4 سال می تواند برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی داخل اقدام کند.
دکتر محسنی به شرایط لازم برای درخواست مأموریت آموزشی اشاره کرد و گفت: علاوه بر زمان پذیرش و امتحان جامع، درخواست مأموریت آموزشی باید به تایید هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی برسد و سن عضو علمی در زمان شروع به تحصیل بیش از 40 سال نبوده باشد.
وی یادآور شد: این دسته از اعضای هیأت علمی پیمانی در صورت نیاز دانشگاه تا 5 واحد معادل موظف خدمات آموزشی را به ترتیب در شهر مرکز محل خدمت خود، مرکز محل تحصیل و یا مرکزی که هیأت اجرایی جذب تعیین می کند، انجام خواهند داد.
وی افزود: در صورت عدم اتمام تحصیل در مدت 4سال، هیأت رئیسه دانشگاه می تواند حداکثر با تمدید ماموریت آموزشی آنها به مدت یک نیم سال تحصیلی دیگر با رعایت شرایط مزبور موافقت کند و در صورتی که در این مدت نیز موفق به اتمام تحصیل نشود، با درخواست عضو هیأت علمی، مازاد آن تا زمان دفاع از رساله دکتری برای وی مرخصی بدون حقوق منظور خواهد شد.
شایان ذکر است، متقاضیان باید درخواست خود را به همراه مدارک لازم که طی بخشنامه ای اعلام شده است، به دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی ارسال کنند.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir