استانها
1397/9/12 دوشنبه
دکتر ضماهنی مدیر کل نظارت، ارزیابی و کنترل کیفیت دانشگاه در دانشگاه پیام نور استان قزوین:
درآمد‌زایی یکی از اولویت های مهم دانشگاه است
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، دکتر ضماهنی مدیرکل نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه در فضایی صمیمی پای صحبت کارکنان مرکز و ستاد استان و اعضای هیات علمی مراکز و واحد ها نشست و راهکارهایی در زمینه دغدغه های آنها بیان کرد.
مدیر کل نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه در این نشست صمیمی گفت: هدف از سفر به استان‌ها بررسی وضعیت موجود استان‌‌‌ها و رصد اقدامات انجام شده و  مشکلات موجود است زیرا گزارشات نظارت و ارزیابی همواره مبنای تصمیم گیری ها ی کلان خواهد بود.
دکتر ضماهنی به تلاش در راستای سیاست انقباضی و درآمد زایی اشاره کرد و افزود:  درآمد‌زایی یکی از اولویت های مهم دانشگاه است و این درآمد ها به حساب مرکز و واحدی که آن را کسب نموده واریز خواهد شد.
 لازم به ذکر است، دکتر رسولی ریاست استان در ابتدای این جلسه  ضمن خوشامد گوئی خواستار حضور بیشتر این عزیزان در محیط دانشگاه شد و ابراز داشت: بر اساس سنت نبوی مومن آیینه مومن است و همه کارکنان را به این مهم یادآور شد.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir