فناوری و پژوهش
1397/12/20 دوشنبه
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور خبر داد:
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور خبر داد: اخذ درجه علمی ـ پژوهشی برای یک نشریه علمی دیگر از نشریات دانشگاه پیام نور
اخذ درجه علمی ـ پژوهشی برای یک نشریه علمی دیگر از نشریات دانشگاه پیام نور
معاون پژوهش و فناوری، از اعطای درجه علمی ـ پژوهشی به نشریه ای دیگر در حوزۀ «علوم روان شناسی» به زبان انگلیسی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی، دکتر محمد علی کریمی با اشاره به رویکرد مهم دانشگاه در عرصه تحقیق و پژوهش و تاکید بر ارتقای جایگاه پژوهشی دانشگاه، افزود: اخذ درجه علمی ـ پژوهشی گامی در راستای تحقق این هدف عالی دانشگاه است و به همین منظور با اهتمام ویژه، موفق به اخذ درجۀ علمی ـ پژوهشی برای نشریۀ «Iranian Journal of Health Psychology»، به سردبیری دکتر مهناز علی اکبری دهکردی و به مدیرمسئولی دکتر احمد علیپور شدیم.
وی از خانواده بزرگ دانشگاه دعوت کرد با ارسال مقالات علمی ـ پژوهشی و تقویت کیفیت نشریات در ارتقاءجایگاه پژوهشی دانشگاه مشارکت نمایند.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir