فناوری و پژوهش
1397/12/4 شنبه
معان پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور:
معان پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور: بسیاری از رویدادهای علمی آینده بر مبنای آب شکل میگیرد
بسیاری از رویدادهای علمی آینده بر مبنای آب شکل میگیرد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، دکتر کریمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور در اولین همایش قنات، میراث ماندگار و آب که در دانشگاه پیام نور اردکان صورت میگرفت به اهمیت آب در سطح جهان پرداخت و گفت: بحث قنات که در این همایش دو روزه صورت میگیرد و بیشتر مباحث در این حوزه را دبهخود تخصیص داده است از مهمترین حوزه هایی است که نیازمند توجه بیش از پیش است. 
وی ادامه داد: شیمیدانان توجه زیادی به آب دارند و سه مقوله در شیمی همواره قابل تامل است، آب، نور و مغناطیس که اخیرا بسیاری از تحقیقات به این مقوله ها معطوف شده است.
در بحث شیمیایی آب همینقدر بسنده می‌کنم که جزو نادرترین مخلوقات خداوند است که از بین رفتن آن حتی در ظاهر را نمی‌توانیم تصور کنیم، آب در صورت تجزیه به هیدروژن و اکسیژن به راحتی و با شوق مجددا به حالت اولیه خود یعنی همان آب برمیگردد، این سیکل میتواند دایما برقرار باشد.
وی در خصوص اهمیت آب اظهار داشت: در حساسیت این بحث همین مطلب کافی است که تا کنون ماده ای به این ویژگی نیافته ایم، اگر قرار است اتفاق بزرگی در عرصه ی علمی و صنعتی در آینده رخ دهد بیش از آن چیزی که تا کنون موجود است یقینا از ناحیه آب خواهد بود، به زودی سوخت های فسیلی جای خود را به آب خواهند داد کما اینکه تاکنون بسیاری نیز از روش های تولید انرژی بر مبنای آب طراحی و معرفی شده اند و پیلهایی که بر این اساس کار می کنند به صورت سیکل تولید انرژی میکنند. 
وی افزود: به زودی تمام اتومبیل ها و تامین انرژی مورد نیاز صنایع بر مبنای آب طراحی خواهد شد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور در خصوص مقوله آب مجازی و هدر رفت آب نیز تصریح کرد: به عنوان نمونه هر برگه کاغذ A۴ که هم اکنون در دست من و شماست برای تولیدش به راحتی ده لیتر آب مصرف شده و برای یک لیوان شیر ۲۰۰ میلی لیتری حدود ۲۰۰ لیتر آب و برای یک پیراهن نخی که بر تن دارید بیش از ۴۰۰۰ لیتر آب مصرف شده که ارقام بالایی هستند و کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
وی در خصوص هدر رفت منابع آب گفت: برای جلوگیری از مصرف آب و آینده آبی کشور باید برنامه ریزی اساسی صورت گیرد.
وی ادامه داد: از تمرکزی که در این همایش به بحث قنات به عنوان یک منبع بسیار با قدمت برای تامین آب به خصوص در خطه های کویری دارد انتظار میرود به اهمیت آب و نحوه مصرف صحیح آب نیز  به بحث گذاشته شود.
انتظار میرود مسئولین از دل همایش دستورکارها و سیاست گذاری هایی را در این راستا داشته باشند.
وی در پایان از برپایی دبیرخانه دایمی این همایش در اردکان خبر داد و گفت: اردکان یکی از مراکز دانشگاهی مهم ما در سطح کشور است چون در بسیاری از جهات داری برجستگی های از لحاظ فضای فیزیکی و تجهیزات آزمایشگاهی است که قابل قیاس با خیلی از مراکز و واحدهای دانشگاه های دولتی و غیر دولتی نیست و از پتانسیل این دانشگاه باید به بهترین نحو استفاده شود که اردکان این ویژگی را دارد.
وی همچنین اظهار کرد:  امیدوارم همایش هایی بعدی را در استان های دیگری که در بحث قنات مشترک هستند با محوریت این دبیرخانه شاهد باشیم و بتوانیم این فرهنگ سازی و ماندگاری را به بهترین وجه داشته باشیم.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir