اطلاعیه ها
1398/2/24 سه‌شنبه
دبیر هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی خبر داد:
صدور حکم پیمانی قطعی37 نفر از همکاران دستیار علمی و پیمانی مشروط
دکتر کردمیرزا گفت: براساس تصمیمات آخرین جلسات هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی،  با صدور حکم پیمانی قطعی 37 نفر از کارکنان علمی دستیار و پیمانی مشروط موافقت و آرای آنها طی هفته جاری برای صدور حکم به اداره کل امور اداری دانشگاه ارسال خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی، دبیر هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور افزود: همچنین با تبدیل وضعیت 14 نفر از همکاران پیمانی به رسمی آزمایشی و 4 نفر از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی موافقت شد که پرونده آنها نیز پس از تکمیل برای تایید نهایی به هیأت مرکزی جذب ارسال خواهد شد.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir