اخبار
1398/3/22 چهارشنبه
طی حکمی؛
کارمند دانشگاه پیام نور رئیس کمیته دانشگاهی فدراسیون بیلیارد شد
طی حکمی از طرف دکتر هاشم اسکندری ریاست فدراسیون بیلیارد و بولس جمهوری اسلامی ایران ابوالفضل شاهمرادی به عنوان دبیر کمیته دانشگاهی و دانشجویان فدراسیون شد.
به گزارش روابط عمومی؛ ابوالفضل شاهمرادی رئیس هیات بیلیارد و بولس استان زنجان است  ،و پیش از این مدیریت تربیت بدنی دانشگاه پیام نور استان زنجان و مسئولیت ورزشهای دانشگاهی شمال غرب کشور را در کارنامه خود دارد.
 

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir