فناوری و پژوهش
1398/2/30 دوشنبه
طبق آخرین نتایج پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز اعلام شد؛
عضو علمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه در فهرست دانشمندان یک درصد برتر


 
عضو هیات علمی و دانشیار گروه شیمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه، بر اساس آخرین نتایج اعلام شده از سوی پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز  ISI-ESI))، در فهرست دانشمندان یک درصد پراستناد دنیا قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور،دکتر حجت ویسی، تاکنون 177 مقاله در مجلات معتبر ISI چاپ کرده که در سایت رسمی ISI به این مقالات 3029 بار ارجاع داده شده و در حال حاضر وی دارای h- index 34 در این سایت است.
پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز  (ISI-ESI) به ارائه فهرستی از دانشمندان برتر دنیا می پردازد که هر دو ماه یکبار براساس آخرین تحولات در شبکه علم بین الملل روزآمد می گردند. مرجعیت علمی مبنای گزینش دانشمندان برتر در پایگاه طلایه داران علم است. مرجعیت علمی براساس تعداد ارجاعات صورت گرفته به پژوهش های پژوهشگران تعیین می گردد. ارجاعات یا استنادها بیانگر میزان استفاده از نتایج پژوهش های منتشر شده هستند. هر چقدر تعداد استنادهای صورت گرفته به پژوهش های یک محقق بیشتر باشد، کیفیت پژوهش های وی بالاتر بوده و این پژوهش ها از طرف جامعه علمی بیشتر پذیرفته شده اند.
ملاک انتخاب تعداد دانشمندان هر رشته ای عبارت هست: کسانی که در ده سال گذشته مقالاتشان در رشته ی خود به دلیل ارجاعات، جزو یک درصـد پژوهشـگران دارای بیشتـرین ارجاعات می باشند. این کار را بخــشی از پایـگاه اطـلاعات علـمی به نام شاخـص های اسـاسی علم ESI 
   (Essential Science Indicators)
انجام می دهد.
پایگاه شاخص‌های اساسی علم یا ESI محققان را بر اساس تعداد استنادهای دریافتی مقالات آنها در رشته‌های ۲۲ گانه علم، مرتب‌سازی می‌کند و یک درصد آنها تحت عنوان دانشمندان یک درصد برتر معرفی می‌شوند.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir