فناوری و پژوهش
1398/2/9 دوشنبه
با همکاری مرکز رشد و نوآوری دانشگاه پیام نور استان فارس
سمینار تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی در دانشگاه پیام نور شیراز برگزار شد
با همکاری مرکز رشد و نوآوری دانشگاه پیام نور استان فارس سمینار تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی در سالن شهید مطهری دانشگاه پیام نور شیراز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، سمینار تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی با همکاری مرکز رشد و نوآوری دانشگاه پیام نور استان در سالن شهید مطهری دانشگاه پیام نور شیراز برگزار شد.
در این سمینار دکتر شفیعی مدیر موسسات پارک علم و فناوری استان فارس در خصوص مراحل تجاری سازی یک ایده تا رسیدن به بازار و همچنین موانع موجود تجاری سازی ایده ها سخنزانی کرد.
تفاوت بین علم و فناوری ، روش های موثر در جذب مشتری ، شناسایی رقبا ،مراحل تجاری سازی ، روش های تبدیل ایده به اختراع ، انواع ریسک های تجاری  و ارزیابی ایده های موجود از دیگر مباحث این سمینار بود.
این سمینار با حضور دکتر جعفری مدیر ارتباط با صنعت و دکتر فخرایی مدیر مرکز نوآوری دانشگاه پیام نور استان فارس و جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه پیام نور شیراز برگزار شد .
 

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir