فناوری و پژوهش
1397/8/21 دوشنبه
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور:
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور: شبکه مراکز نوآوری دانشگاه ایجاد می شود/ شکل گیری انجمن های کارآفرینی – دانشجویی
شبکه مراکز نوآوری دانشگاه ایجاد می شود/ شکل گیری انجمن های کارآفرینی – دانشجویی
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور با تاکید بر لزوم گسترش نوآوری در دانشگاه پیام نور گفت: شکل گیری شبکه مراکز نوآوری دانشگاه با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیگیری می شود و دانشگاه به دنبال ایجاد پارک علم و فناوری ویژه است تا بنا به جنس و رویکردهای آموزشی و پژوهشی خاص دانشگاه ،مراکز رشد زیر نظر این پارک ماموریت های خاصی را انجام دهند.
وی پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان را بهترین فرصت برای درآمدزایی دانشگاه دانست و افزود: ایجاد پارک های علم و فناوری  و شکل گیری مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان به موازات مراکز نوآوری به طور جدی پیگیری می شود تا استانها نیز به شکل قوی تری در این زمینه وارد شوند.
دکتر کریمی از برگزاری استارتاپ های دانشگاه پیام نور در حوزه بین الملل در حوزه سلامت و گردشگری در دو کشور ارمنستان و عمان خبر داد و گفت: بنا بر این است که یکی از این استارتاپ ها در کشور عمان تا قبل از آغاز سال 98 انجام شود ضمن اینکه بنا داریم به زودی جشنواره استارتاپ های تازه نفس را نیز برگزار کنیم.
دکتر کریمی با اشاره به تفاهم نامه های دانشگاه در حوزه کارآفرینی و ارتباط با صنعت گفت: تفاهم نامه های بسیار مفیدی در این زمینه با برخی مجموعه ها صورت گرفته که به زودی عملیاتی شده و نتایج مثبت آن عاید دانشگاه خواهد شد.
وی با اشاره به شکل گیری انجمن های کارآفرینی دانشجویی با همکاری حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه گفت: هدف از ایجاد این انجمن این است که بتوانیم ضمن برنامه ریزی مناسب برای دانشجویان، آنهایی که توانمند هستند را شناسایی و به سمت مراکز نوآوری، هسته های فن آور و مراکز رشد هدایت کنیم .

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir