كوچك يا بزرگ كردن بخش :.دسترسي مستقيم
 

v      آئین­ نامه­ ها و دستورالعمل­ها

·        آئین­ نامه

·         دستورالعمل اجرایی

·        اساسنامه

 

v      فرمهای مورد نیاز

·        پرسشنامه درخواست تاسیس و یا تبدیل واحدهای پژوهشی دانشگاهی / پژوهشگاهی

·        پاورپوینت پرسشنامه درخواست تاسیس و یا تبدیل واحدهای پژوهشی دانشگاهی / پژوهشگاهی

·         پرسشنامه ارزیابی عملکرد پژوهشی

·         پاورپوینت پرسشنامه ارزیابی عملکرد پژوهشی

·         فرم شماره 1 –  فرم درخواست تاسیس

·         فرم شماره 2 -  فرم مشخصات پژوهشگر

·         فرم شماره 3 -  نامه حکم موظفی اعضای علمی

·        پرسشنامه ارزیابی عملکرد

·         نمونه بیان اهداف بلند مدت و کوتاه مدت

·         نمونه چارت سازمانی پیشنهادی واحدهای پژوهشی

 

v      دستورالعمل تکمیل پرسشنامه و ارسال مدارک

 

v      آدرس  درگاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (تاسیس واحدهای پژوهشی)

 

v     آخرین لیست تایید شده واحدهای پژوهشی توسط وزارت عتف

 


 
بيشتر