رتبه بندی امتیازات سال 92-90
رتبه بندی امتیازات گروه علوم قرآن و حدیث سال 92-90
 
سال 92-90
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

92 - 90  

 امتیاز کل

92 - 90 

1

مهین شریفی اصفهانی

استادیار

18/5

32/5

2

سید عبدالمجید حسینی زاده

استادیار

13

13

3

محمد هادی امین ناجی

استادیار

10/5

39/5

4

سید مصطفی مناقب

استادیار

10

20

5

علیرضا دل افکار

استادیار

7

10

6

عبدالزهرا جلالی

استادیار

6

7

7

محمدجواد کوچک یزدی

استادیار

5/75

5/75

8

رحیم خاکپور

استادیار

5

5

9

لیلاالسادات مروجی

استادیار

5

5

10

محمدسعید فیاض

استادیار

4

4

11

فهیمه کلباسی اصفهانی

استادیار

3/5

3/5

12

محمدحسین لطفی

استادیار

3

3

13

محمد جواد سعدی

استادیار

2/25

2/25

14

محمد رضا امینی

استادیار

2

8/5

15

محمد نقی رفعت نژاد

استادیار

2

38

16

ناصر نیستانی

استادیار

2

7/5

17

رحمت الله عبداله زاده

استادیار

0

20

18

ابراهیم فتح الهی

استادیار

0

0

19

محمدحسن صانعی پور

استادیار

0

0


 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

92 - 90  

 امتیاز کل

92 - 90 

1

کیهان سلطانیان

مربی

20/75

20/75

2

آمنه سادات کاشی

مربی

5/25

5/25

3

رحمان آغازی

مربی

5

5

4

مهناز دهقانی فرد

مربی

3/5

3/5

5

فاطمه حسینی علایی

دستیار

3

3

6

فرزاد اسفندیاری

دستیار

3

3

7

احمد ربانی خواه

مربی

2/75

2/75

8

یوسف فرجی

مربی

2/5

2/5

9

محبوبه موسایی پور

2/5

2/5

10

محمد جعفرنژاد

دستیار

2/1

2/1

11

ناصر عابدینی

مربی

2

2

12

کیانوش نریمان

مربی

2

2

13

جواد طاهری

2

2

14

کمال الدین صالحیان راد

مربی

1

1

15

رضا حاجیان حسین آبادی

مربی

1

1

16

محمد احمدی

1

1

17

سیدمهدی لطفی

0

0

18

حمزه حاجی

0

0

19

سعید بابایی حائری

0

0

20

علی طهماسبی

0

0

21

اصغر معظم

0

0

22

کاظم عسکری مجد

0

0

23

سیدمحمدعلی علوی

مربی

0

0

24

سیده عاطفه قرشی

مربی

0

0

25

علی حاجی بلند

دستیار

0

0

26

مهدی سعیدی

مربی

0

0

27

محمد شریفی

0

0

28

امیر مسعود صفری

مربی

0

0

29

بتول طاهریان دهکردی

0

0

30

داود اسدیان

مربی

0

0

31

سیدمحمدصادق حسینی

0

0

32

طاهره اسلامی علی آبادی

مربی

0

0

33

فاطمه کریمی ترکی

مربی

0

0

34

فاطمه نیازکار

مربی

0

0

35

دکتر علیرضا حیدری

0

0

36

لیلا قنبری

0

0

37

مهدی ارجمندفر

0

0

38

معصومه قنبرپور

0

0

39

مهدی غفاری نوین

0

0