رتبه بندی امتیازات سال 94-92
رتبه بندی امتیازات گروه علوم قرآن و حدیث سال 94-92

سال 94-93
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

94 - 93  

 امتیاز کل

94 - 93 

1

سید عبدالمجید حسینی  زاده

استادیار

27

57

2

محمد هادی امین ناجی

استادیار

21/8

66/5

3

محمد نقی رفعت نژاد

استادیار

19/7

165/2

4

اکبر توحیدلو

استادیار

15

15

5

رحمت الله عبداله زاده

استادیار

14/8

49/8

6

علیرضا دل افکار

استادیار

11/6

28/6

7

علی طهماسبی

 استادیار

10/5

10/5

8

سید مصطفی مناقب

استادیار

10/4

49/4

9

محمدسعید فیاض

استادیار

10/4

29/9

10

محمد رضا امینی

استادیار

9

39/5

11

محبوبه موسایی پور

استادیار

8/7

8/7

12

ناصر نیستانی

استادیار

8

11/5

13

مجید کبیریان

استادیار

8

8

14

زهرا خیرالهی

استادیار

5/5

5/5

15

فاطمه حسینی علایی

استادیار

5/5

5/5

16

جواد فتحی اکبرآبادی

استادیار

5

5

17

حمزه حاجی

استادیار

4/75

4/75

18

محمد جواد سعدی

استادیار

4/5

4/5

19

محمدحسین لطفی

استادیار

3/15

3/15

20

محمدجواد کوچک یزدی

استادیار

3/1

21/6

21

مصطفی جلالی

استادیار

1

15/5

22

رحیم خاکپور

استادیار

0/4

0/4

23

محمدحسن صانعی پور

استادیار

0

21/5

24

فهیمه کلباسی اصفهانی

استادیار

0

0

25

لیلا السادات مروجی

استادیار

0

0

26

مهین شریفی اصفهانی

استادیار

0

0

27

ابراهیم فتح الهی

استادیار

0

0

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

94 - 93 

 امتیاز کل

94 - 93 

1

کیانوش نریمان

مربی

12

12

2

سیده عاطفه قرشی

مربی

3/8

3/8

3

 مهنازدهقانی فرد

مربی

1/4

1/4

4

سید داریوش رحیمی

مربی

1

1

5

فرزاد اسفندیاری

مربی

0

0

6

امیر مسعود صفری

مربی

0

0

7

طاهره اسلامی علی آبادی

مربی

0

0

8

محمد جعفرنژاد

مربی

0

0

9

رحمان آغازی

مربی

0

0

10

مهدی غفاری نوین 

مربی

0

0

11

مهدی سعیدی

مربی

0

0

12

جواد طاهری

مربی

0

0

13

کمال الدین صالحیان راد

مربی

0

0

14

رضا حاجیان حسین آبادی

مربی

0

0

15

ناصر عابدینی

مربی

0

0

16

اصغر معظم

مربی

0

0

17

سید محمد علی علوی

مربی

0

0

18

احمد ربانی خواه

مربی

0

0

19

کیهان سلطانیان

مربی

0

0

20

آمنه سادات کاشی

مربی

0

0

21

فرومن حیدرنژاد

مربی

0

0

22

بهزاد عطاران

مربی

0

0

23

معصومه قنبرپور

مربی

0

0

رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی
 


سال تحصیلی 93-92
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

 امتیاز کل

1

علیرضا دل افکار

استادیار

16

28

2

ابراهیم فتح الهی

استادیار

16

19/5

3

عبدالزهرا جلالی

استادیار

7/5

18

4

محمد هادی امین ناجی

استادیار

7

8

5

محمد جواد سعدی

استادیار

6/5

6/5

6

محمد رضا امینی

استادیار

6

6

7

ناصر نیستانی

استادیار

5

5

8

محمدسعید فیاض

استادیار

2

2

9

لیلاالسادات مروجی

استادیار

2

2

10

محمدجواد کوچک یزدی

استادیار

2

2

11

محمدحسین لطفی

استادیار

1/7

1/7

12

محمد نقی رفعت نژاد

استادیار

0

43

13

رحمت الله عبداله زاده

استادیار

0

19/5

14

علی طهماسبی

 استادیار

0

13

15

سید مصطفی مناقب

استادیار

0

10

16

سید عبدالمجید حسینی  زاده

استادیار

0

0

17

مهین شریفی اصفهانی

استادیار

0

0

18

محمدحسن صانعی پور

استادیار

0

0

19

فهیمه کلباسی اصفهانی

استادیار

0

0

20

رحیم خاکپور

استادیار

0

0

21

سید مهدی لطفی

استادیار

0

0

22

حمزه حاجی

استادیار

0

0

23

کاظم عسکری مجد

استادیار

0

0
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

 امتیاز کل

1           

                          مهناز دهقان فرد

مربی

7/4

7/4

2

کیانوش نریمان

مربی

6/8

6/8

3

سیده عاطفه قرشی

مربی

6

6

4

رحمان آغازی

مربی

5

5

5

محمد جعفرنژاد

دستیار

3/35

3/35

6

فرزاد اسفندیاری

دستیار

2/9

2/9

8

امیر مسعود صفری

مربی

2

2

9

طاهره اسلامی علی آبادی

مربی

1/5

1/5

10

سید داریوش رحیمی

مربی

1

1

11

معصومه قنبرپور

مربی

0

0

13

مهدی غفاری نوین

 

مربی

0

0

14

مهدی سعیدی

مربی

0

0

15

جواد طاهری

مربی

0

0

16

کمال الدین صالحیان راد

مربی

0

0

17

رضا حاجیان حسین آبادی

مربی

0

0

18

ناصر عابدینی

مربی

0

0

19

اصغر معظم

مربی

0

0

20

سید محمد علی علوی

مربی

0

0

21

احمد ربانی خواه

مربی

0

0

22

محبوبه موسایی پور

مربی

0

0

23

فاطمه حسینی علایی

دستیار

0

0

24

کیهان سلطانیان

مربی

0

0

25

آمنه سادات کاشی

مربی

0

0

26

سعید بابایی حائری

مربی

0

0 رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی