رتبه بندی امتیازات سال 92-90
رتبه بندی امتیازات گروه ادیان و عرفان سال 92-90
سال تحصیلی 92-90
رتبه بندی اعضای علی دارای مرتبه استادیاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

92-90

امتیاز کل

92-90

1

نسرین توکلی

استادیار

6/5

6/5

2

علیرضا جلالی

استادیار

3

9

3

ابوالقاسم عارف نژاد

استادیار

2/5

2/5

 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

92-90

امتیاز کل

92-90

1

محمد رضا مرادی

مربی

12

12

2

سهیلا غضنفری

مربی

4

4

3

مریم سرمدی

مربی

4

4

4

سید محمد رضویان

مربی

2/75

2/75

5

یوسف جعفرزاده

دستیار

1

1