رتبه بندی امتیازات سال 94-92
رتبه بندی امتیازات گروه حقوق سال 94-92
سال تحصیلی 94-93
رتبه بندی اعضی علمی دارای مرتبه دانشیاری و استادیاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیاز

بدون احتساب پایان نامه و رساله

امتیاز کل

1

دکتر ابراهیم تقی زاده

دانشیار

95/5

166/4

2

دکتر حسین آل کجباف

دانشیار

0

0

3

دکتر حسین سرتیبی

استادیار

28/3

28/3

4

دکتر علیرضا مهرافشار

استادیار

19/5

19/5

5

دکتر مهدی مومنی

استادیار

19

24

6

دکتر علیرضا شریفی

استادیار

12

12

7

دکتر رضا فنازاد

استادیار

13/6

13/6

8

دکتر علی توکلی طبسی

استادیار

10/8

10/8

9

دکتر عبدالرسول دیانی

استادیار

8/8

8/8

10

دکتر محمد مسعودنیا

استادیار

8/6

8/6

11

دکتر شهرام بهمن تاجانی

استادیار

8/5

8/5

12

دکتر ثریا رستمی

استادیار

8/35

8/35

13

دکتر علیرضا ایرانشاهی

استادیار

8

8

14

دکتر عباس باقری

استادیار

6/5

6/5

15

دکتر مهدی یوسفی صادقلو

استادیار

6/5

8/5

16

دکترجواد صالحی

استادیار

6/2

6/2

17

 دکتر رزا معماری نیا

استادیار

5/8

5/8

18

دکتر محسن سیرغانی

استادیار

5

13

19

دکتر عبدالکریم شاه حیدر

استادیار

4/5

4/5

20

دکتر مژگان رامین نیا

استادیار

4/5

4/5

21

دکتر پرویز باقری

استادیار

4/5

4/5

22

دکتر شهربانو وزیری

استادیار

4

4

23

دکتر مسعود علیزاده

استادیار

3

3

24

دکتر فرشید سرفراز

استادیار

3

3

25

دکترحاتم صادق زیازی

استادیار

0

60

26

دکتر کریم بخنوه

استادیار

0

19

27

دکتر عباس نظیفی

استادیار

0

0

28

دکترحسن خسروی

استادیار

0

0

29

دکتر سید احمد هاشمی

استادیار

0

0

30

دکتر صادق منتی نژاد

استادیار

0

0

31

دکتر روح ا.. آخوندی

استادیار

0

0

32

دکتر عباس کوچ نژاد

استادیار

0

0

33

دکتر عسکر جلالیان

استادیار

0

0

34

دکتر علی سعیدی

استادیار

0

0

35

دکتر علی ناصحی

استادیار

0

0

36

دکتر علیرضا حجت زاده

استادیار

0

0

37

دکتر فاطمه سوهانیان

استادیار

0

0

38

دکتر مجتبی انصاریان

استادیار

0

0

39

دکتر مجتبی بابایی

استادیار

0

0

40

دکتر محمد بهروزیه

استادیار

0

0

41

دکتر محمد تقی رضایی

استادیار

0

0

42

دکتر محمد عزیزی

استادیار

0

0

43

دکتر محمد مقامی نیا

استادیار

0

0

44

دکتر محمد یار ارشدی

استادیار

0

0

45

دکتر موسی عاکفی

استادیار

0

0

46

دکتر ناصر علی دوستی

استادیار

0

0

47

دکتر نریمان فاخری

استادیار

0

0

48

دکتر بابک خسروی نیا

استادیار

0

0

49

دکتر بهاره حیدری

استادیار

0

0

50

دکتر پروین محمدی دینانی

استادیار

0

0

51

دکترجلال سلطان احمدی

استادیار

0

0

52

دکتر رامین پورسعید

استادیار

0

0

53

دکتر مجید درودیان

استادیار

0

0

54

دکتر محمدرضا ظفری

استادیار

0

0


 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیاز

بدون احتساب پایان نامه و رساله

امتیاز کل

1

حمید رضا صالحی

مربی

38/2

38/2

2

فاطمه عامری

مربی

9

9

3

فاطمه فلاح نژاد

مربی

8/7

8/7

4

محمد حسین فلاحی یخدانی

مربی

7/5

7/5

5

امیر باقرزادگان

مربی

7/2

7/2

6

مهدی حریری

مربی

6/85

6/85

7

نجمه رزمخواه

مربی

6/4

6/4

8

کریم ترابی

مربی

6

6

9

مسعود خدیمی

مربی

5

5

10

زهره سیدین

مربی

5

5

11

سعید رادمرد

مربی

4/75

4/75

12

عبدالسعید شجاعی

مربی

4/4

4/4

13

امین امانی

مربی

4/2

4/2

14

بیژن سلیمانی

مربی

4

4

15

فاطمه عزیز زاده

مربی

4

4

16

فاطمه عظیمی

مربی

4

4

17

محسن جعفری بهزاد کلایی

مربی

4

4

18

سعید عبد اله یار

مربی

3/5

3/5

19

جواد علی آبادی

مربی

3/2

3/2

20

امین آهوار

مربی

3

3

21

حسین رهنما

مربی

3

3

22

مجتبی عباسی

مربی

3

3

23

محمد شکری

مربی

3

3

24

فیصل شریفی پور قشمی

مربی

3

3

25

حکیمه فرنام

مربی

2/5

2/5

26

مسلم غلامی

مربی

2/5

2/5

27

مژگان ملک زاده

مربی

2/35

2/35

28

ارشاد کاویانی

مربی

2

2

29

علی حمیدی

مربی

2

2

30

فاطمه شوری

مربی

2

2

31

فاطمه نوری

مربی

2

2

32

محمد امامی

مربی

2

2

33

مهدی امیدی

مربی

2

2

34

محمد غفاری

مربی

1/8

1/8

35

امیر زارعی

مربی

1/5

1/5

36

رحمان آغاجاری

مربی

1/5

1/5

37

حبیب اله

مربی

1/2

1/2

38

پورنگ پروان/پرویز بادمهر

مربی

1

1

39

فرشته دهقان

مربی

1

1

40

نجمه مالکی

دستیار

1

1

41

مجید حسن نژاد

مربی

1

1

42

محمد رضا نبی زاده

مربی

1

1

43

فردوس صابر ماهانی

مربی

0/5

0/5

44

 ابوذر قبادی

مربی

0

0

45

 سهراب مظفری نیا

مربی

0

0

46

آذین کیانی

مربی

0

0

47

ابنین امیری

مربی

0

0

48

ابوذر علی اکبری

مربی

0

0

49

احسان پور محمود

مربی

0

0

50

احمد اعتماد

مربی

0

0

51

علی احمدی بیاضی

مربی

0

0

52

احمد فدویی

مربی

0

0

53

احمدرضا صمیمی

مربی

0

0

54

احمدرضا ونکی شلمزاری

مربی

0

0

55

اصغر گل محمدی

مربی

0

0

56

اعظم ابراهیمی

مربی

0

0

57

الهام صادقی راد

مربی

0

0

58

الهه دهقان فینی

مربی

0

0

59

امیر احمدی

مربی

0

0

60

ایوب زینلی

مربی

0

0

61

ثمین عباسی

مربی

0

0

62

جاسم مظلومی

مربی

0

0

63

حجت امرائی

مربی

0

0

64

حسین الفتی

مربی

0

0

65

حسین حیدری منور

مربی

0

0

66

حسین زارع

مربی

0

0

67

حسین زارع شعار

مربی

0

0

68

حسین شاهچراغ

مربی

0

0

69

حسین مهدوی

مربی

0

0

70

حسین مهدی هادی

مربی

0

0

71

حمید محمودی

مربی

0

0

72

حمیدرضا حاجی زاده

مربی

0

0

73

ربابه محسنی

مربی

0

0

74

رحمت ا.. رضایی

مربی

0

0

75

رسول ابافت

دستیار

0

0

76

رضا ذولقدر

دستیار

0

0

77

رضا زیرائی

دستیار

0

0

78

روح ا.. خلیلی نژاد

دستیار

0

0

79

زهره مرادی

دستیار

0

0

80

سجاد احرامی

دستیار

0

0

81

سحر علیپور

دستیار

0

0

82

سکینه باقری

دستیار

0

0

83

سمیه تفقدی

دستیار

0

0

84

سلیمان فارسانی

دستیار

0

0

85

سید سعید صفوی

دستیار

0

0

86

سید مهدی رضوی

دستیار

0

0

89

سید نجم الدین قریشی

دستیار

0

0

90

شعله هاشمی

دستیار

0

0

91

شهرام رحمانی

دستیار

0

0

92

صدیقه سادات فقیه

دستیار

0

0

93

صفورا محمد صالحی

دستیار

0

0

94

عباس احمدی

دستیار

0

0

95

عباس بصیری

دستیار

0

0

96

علی آذری

دستیار

0

0

97

علی فرزد

دستیار

0

0

98

علیرضا امام دادی

دستیار

0

0

99

علیرضا شکر بیگی

دستیار

0

0

100

غلامرضا افشاری

دستیار

0

0

101

غلامرضا افشاری پور

دستیار

0

0

102

فاطمه دهدارزاده

دستیار

0

0

103

فاطمه قریشی محمدی

دستیار

0

0

104

فرنگ تاج منصوری

دستیار

0

0

105

فریبا سنجری

دستیار

0

0

106

قباد نادری

دستیار

0

0

107

کیان دخت توکلی

دستیار

0

0

108

کیان فولادی

دستیار

0

0

109

لیلا دلیری

دستیار

0

0

110

مجید لایقمند

دستیار

0

0

111

محبوبه سادات موسوی

دستیار

0

0

112

محسن لعل علیزاده

دستیار

0

0

113

محسن واثقی

دستیار

0

0

114

محمد آرمیده

دستیار

0

0

115

محمد جابر قنبری

دستیار

0

0

116

محمد حسین فلاحی

دستیار

0

0

117

محمد حسین قویدل

دستیار

0

0

118

محمد غلامعلی زاده

دستیار

0

0

119

محمد قربان زاده

دستیار

0

0

120

محمد گنج خانلو

دستیار

0

0

121

محمدکریم حجازی

دستیار

0

0

122

محمود درویش

دستیار

0

0

123

مراد نصیری

دستیار

0

0

124

مرتضی رحمانیان

دستیار

0

0

125

مرجان نگهی

دستیار

0

0

126

مریم عامری

دستیار

0

0

127

مقصود عبادی بشیر

دستیار

0

0

128

منیره خداداد پور

دستیار

0

0

129

مهدی کریمی

دستیار

0

0

130

مهرزاد مسیحی

دستیار

0

0

131

میثم آرائی

دستیار

0

0

132

میثم موسی پور

دستیار

0

0

133

نرگس رفیعی

دستیار

0

0

134

نصرا.. امین کلیبر

دستیار

0

0

135

ولی شیرپور

دستیار

0

0

136

هوشیار ویسی

دستیار

0

0

137

یوسف ابراهیمی

دستیار

0

0

138

یوسف سعداوی

دستیار

0

0

139

محمد شاطریان

دستیار

0

0

140

منا زید شفیعی

دستیار

0

0

141

ابراهیم باطنی

دستیار

0

0

142

محمد مظهری

دستیار

0

0

143

مرتضی رضایی

دستیار

0

0

144

محمد زکوی

دستیار

0

0

145

امین کلیشادی

دستیار

0

0

146

آرش رشیدی

دستیار

0

0

147

محمد کریم انصاری

دستیار

0

0

148

محمد خسروی

دستیار

0

0

149

محمد زکوی

دستیار

0

0

150

حسین خورشیدی

دستیار

0

0

151

محسن آقاسی

دستیار

0

0 
سال تحصیلی 93-92
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه دانشیاری و استادیاری
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

امتیاز کل

1

ابراهيم  تقي زاده

دانشیار

92/75

97/75

2

حسین آل کجباف

استاديار

34/5

34/5

3

مهدی مومنی

استاديار

19/8

30/5

4

عباس باقری

استاديار

15/1

15/1

5

مجتبی انصاریان

استاديار

12/45

12/45

6

محمد بهروزیه

استاديار

11/5

29

7

شهرام بهمن تاجانی

استاديار

10/6

10/6

8

صادق منتی نژاد

استاديار

10

10

9

عسکر جلالیان

استاديار

9/75

15/75

10

سهیلا کوشا

استاديار

8/8

8/8

11

محسن سیرغانی

استاديار

4/2

6/7

12

فرشید سرفراز

استاديار

4

4

13

مسعود علیزاده

استاديار

4

4

14

مجتبی بابایی

استاديار

3

3

15

رامین پورسعید

استاديار

0

24/5

16

شهربانو وزیری

استاديار

0

0

17

عبدالکریم شاه حیدر

استاديار

0

0

18

علی سعیدی

استاديار

0

0

19

بهاره حیدری

استاديار

0

0

20

عبدالرسول دیانی

استاديار

0

0

21

عباس نظیفی

استادیار

0

0

22

علیرضا حجت زاده

استادیار

0

0

23

کریم بخنوه

استاديار

0

0

24

پروین محمدی دینانی

استاديار

0

0

25

اصغر محمودی

استاديار

0

0

26

حسن خسروی

استاديار

0

0

27

نریمان فاخری

استاديار

0

0

28

ناصر علی دوستی

استاديار

0

0

29

محمد يار ارشدي

استاديار

0

0

30

محمد مقامي نيا

استاديار

0

0

31

مجید درودیان

استاديار

0

0

32

علی توکلی

استاديار

0

0

33

جلال سلطان احمدی

استاديار

0

0

34

محمد تقی رضایی

استاديار

0

0

35

بابک خسروی نیا

استاديار

0

0

36

سید احمد هاشمی

استاديار

0

0

37

محمد عزیزی

استاديار

0

0

38

علی ناصحی

استاديار

0

0

39

فاطمه سوهانیان

استاديار

0

0

40

موسی عاکفی

استاديار

0

0

41

عباس کوچ نژاد

استاديار

0

0

42

روح ا.. آخوندی

استاديار

0

0

 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

امتیاز کل

1

جواد صالحی

مربی

30/5

30/5

2

محمد غفاری

مربي

18/85

18/85

3

علیرضا شکر بیگی

مربی

16/1

16/1

4

حکیمه فرنام

مربی

14

14

5

فرشته دهقان

مربی

12/1

12/1

6

مرجان نگهی

مربی

11/5

11/5

7

مهدی حریری

مربی

10/7

10/7

8

حسین مهدوی

مربی

8/6

8/6

9

امیر احمدی

مربی

8/6

8/6

10

فاطمه نوری

مربي

8

8

11

محمد جابر قنبری

مربی

7/5

7/5

12

مراد نصیری

مربی

7/1

7/1

13

محسن واثقی

مربی

6/6

6/6

14

محمد غلامعلی زاده

مربی

6

6

15

جواد علی آبادی

مربی

5/2

5/2

16

محمد امامی

مربي

5

5

17

علیرضا امام دادی

مربی

4/8

4/8

18

فریبا سنجری

مربی

4/2

4/2

19

اصغر گل محمدی

مربی

4

4

20

علی آذری

مربی

4

4

21

فاطمه شوری

مربی

4

4

22

حسین مهدی هادی

مربي

3/8

3/8

23

حسین خورشیدی

مربی

3

3

24

امیر باقرزادگان

مربی

2/8

2/8

25

سید سعید صفوی