رتبه بندی امتیازات سال 92-90
 
سال 92-90
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه دانشیاری
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

92-90

امتیاز کل

92-90

1

مهدي زماني

دانشیار

48/4

130/6

2

مرضيه اخلاقي

دانشیار

18/5

22/5

3

محمد علي عباسيان

دانشیار

0

0

 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

92-90

امتیاز کل

92-90

1

سیدعلی علم الهدی

استادیار

54/1

107/1

2

محمدحسين‌مهدوي‌نژاد

استادیار

29/5

78/75

3

رضا رسولی شربیانی

استادیار

24

53/5

4

ناصر مومنی

استادیار

23

48/15

5

جلال پیکانی

استادیار

18

18

6

مهدی خادمی

استادیار

15

15

7

عباس اسکوئیان

استادیار

14

14

8

افلاطون صادقي

استادیار

9/48

20/8

9

عليرضا اژدر

استادیار

8/25

25/25

10

عبدالرضا صفری حلاوی

استادیار

5/7

7/5

11

ناصر محمدي

استادیار

4

24/5

12

حمیدرضا ضیائی

استادیار

7

9/5

13

رضا تقیان ورزنه

استادیار

2/5

2/5

14

اسماعیل زارعی حاجی آبادی

استادیار

2/5

2/5

15

محمدرضاعامري بركي

استادیار

2

3

16

محمدصادق‌واحدي فرد

استادیار

1

24

17

سعید حاتمی تاجیک

استادیار

1

1

18

علی فرهودی

سطح 4

1

1

19

گيتا مقيمي

استادیار

0

15/5

20

مهين رضايي

استادیار

0

0

21

ولی الله خوش طینت

استادیار

0

0

22

حسن عباسی حسین آبادی

استادیار

0

0

23

میکائیل جمال پور

استادیار

0

0

24

میثم اکبرزاده

استادیار

0

0

25

مصطفی مومنی

استادیار

0

0

26

محمدجوادسعيديان

استادیار

0

0


 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

92-90

امتیاز کل

92-90

1

جمیله فاطمی

دستیار

9

9

2

زهرا خیرالهی

 د. دکتری

8/5

8/5

3

ایلناز علینژاد

دستیار

7/25

7/25

4

محمد محمودی

        د.دکتری

7

7

5

علی جعفر اسکندری

دستیار

4

4

6

پرستو حاتمی شفق

دستیار

4

4

7

یدالله رستمی

دستیار

3/5

3/5

8

منصوره السادات حسینی

دستیار

3

3

9

احمد هدایی

دستیار

3

3

10

فهيمه دهباشي

د.دکتری

2

2