رتبه بندی امتیازات سال 96-94
سال تحصیلی 96-95
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه دانشیاری

رديف

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

امتيازات

بدون احتساب پايان نامه و رساله

امتياز كل

1

جلال پيكاني

دانشيار

94/3

94/3

2

ناصر مومنی محمد آبادی

دانشیار

57/3

70/3

3

محمدحسين‌مهدوي‌نژاد

دانشيار

56/35

89/35

4

ولی الله خوش طینت

دانشیار

14/4

26/9

5

مهدي زماني

دانشيار

6/5

9

6

ناصر محمدي

دانشيار

4/8

24/8

7

مرضيه اخلاقي

دانشيار

0

0

8

سيدعلي علم الهدي

دانشيار

0

0

9

محمد علي عباسيان

دانشيار

0

0

10

عليرضا پارسا

دانشيار

0

0 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

 امتیاز کل

1

اسماعیل زارعی حاجی آبادی

استادیار

33

33

2

علیرضا فرجی

استادیار

16

16

3

جواد انصاری فرد

استادیار

15

15

4

علی فرهودی

استادیار

14/25

14/25

5

علی اصغر مروت

استادیار

12/7

12/7

6

زینب شکیبی

استادیار

10/3

4

7

محمدرضا عامری برکی

استادیار

2

23/1

8

مهین رضایی

استادیار

0

8/5

9

عباس اسکوئیان

استادیار

0

6

10

نعمت ا...عبدی اقدم لرومی

استادیار

0

5

11

محمدجعفر حیدری

استادیار

0

0

12

میثم اکبرزاده

استادیار

0

0

13

حمیدرضا ضیائی

استادیار

0

0

14

مهدی خادمی

استادیار

0

0

15

محمدصادق واحدی فرد

استادیار

0

0

16

افلاطون صادقی

استادیار

0

0

17

عبدالرضا صفری حلاوی

استادیار

0

0

18

سعید حاتمی تاجیک

استادیار

0

0

19

رضا رسولی شربیانی

استادیار

0

0

20

حسن عباسی حسین آبادی

استادیار

0

0
 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی

رديف

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

امتيازات

بدون احتساب پايان نامه و رساله

امتياز كل

1

علي گراوند

مربی

10/8

10/8

2

سيدمحمدحسين مدني

مربی

8/75

8/75

3

يدالله رستمي

مربی

8/4

8/4

4

خليل ملاجوادي

مربی

8

8

5

ايلناز علينژاد

مربی

4/2

4/2

6

یعقوب جعفری رندی

مربی

3/40

3/40

7

اردشیر محمودی

مربی

3/40

3/40

8

مریم دربانیان

مربی

3/2

3/2

9

حبیب ا... هدایتی

مربی

2/75

2/75

10

الياس موسوي خسروي

مربی

2/3

2/3

11

فاطمه  فاضل زاده

مربی

2

2

12

زينب انجم شعاع

مربی

2

2

13

مليحه محمودي

مربی

1

1

14

سهام مخلص

مربی

0

0

15

محمود صدرايي

مربی

0

0

16

كريم شكرزاده

مربی

0

0

17

منصوره السادات حسيني

مربی

0

0

18

علي جعفری اسكندري

مربی

0

0

19

پرستو حاتمي شفق

مربی

0

0

20

زين العابدين داودي

مربی

0

0

21

مالک عبدیان کردکندی

مربی

0

0

22

محمدرضا دهقان کلیشادی

مربی

0

0

23

محمدجواد سعیدیان

مربی

0

0

 
سال تحصیلی 95-94
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه دانشیاری

رديف

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

امتيازات

بدون احتساب پايان نامه و رساله

امتياز كل

1

مرضيه اخلاقي

دانشيار

47/9

52/9

2

سيدعلي علم الهدي

دانشيار

30/85

43/85

3

عليرضا پارسا

دانشيار

17/5

30

4

مهدي زماني

دانشيار

9

9

5

ناصر محمدي

دانشيار

7/8

22/3

6

محمد علي عباسيان

دانشيار

0

0

7

جلال پيكاني

دانشيار

0

0

8

محمدحسين‌مهدوي‌نژاد

دانشيار

0

0
 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری

رديف

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

امتيازات

بدون احتساب پايان نامه و رساله

امتياز كل

1

ميثم  اكبرزاده

استادیار

26/82

26/82

2

علیرضا فرجی

استادیار

20/6

20/6

3

افلاطون صادقي

استادیار

20/4

20/4

4

مصطفي مومني

استادیار

18

18

5

جواد انصاری فرد

استادیار

15

15

6

ولي الله خوش طينت

استادیار

14/4

26/9

7

علی فرهودی

استادیار

4/5

4/5

8

عباس اسكوئيان

استادیار

3/15

3/15

9

نعمت ا... عبدی اقدم لرومی

استادیار

0

0

10

محمدرضاعامري بركي

استادیار

0

0

11

سعيد حاتمي تاجيك

استادیار

0

0

12

محمدجعفر حیدری

استادیار

0

0

13

رضا رسولي شربياني

استادیار

0

0

14

عبدالرضا صفری حلاوی

استادیار

0

0

15

محمدصادق‌واحدي فرد

استادیار

0

0

16

حسن عباسي حسين آبادی

استادیار

0

0

17

اسماعيل زارعي حاجي آبادي

استادیار

0

0

18

حميدرضا ضيائي

استادیار

0

0

19

مهدي خادمي

استادیار

0

0

20

گيتا مقيمي

استادیار

0

0

21

مهين رضايي

استادیار

0

0

22

ناصر مومني محمدآبادی

استادیار

0

0

23

علی اصغر مروت

استادیار

0

0 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی

رديف

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

امتيازات

بدون احتساب پايان نامه و رساله

امتياز كل

1

جميله فاطمي

مربی

19/75

19/75

2

سهام مخلص

مربی

15/5

15/5

3

يدالله رستمي

مربی

6

6

4

مالك عبديان كردكندي

مربی

6

6

5

فاطمه  فاضل زاده

مربی

2

2

6

محمدرضا دهقان كليشادي

مربی

1/2

1/2

7

ايلناز علينژاد

مربی

0/5

0/5

8

حبیب ا... هدایتی

مربی

0

0

9

محمود صدرايي

مربی

0

0

10

علي جعفری اسكندري

مربی

0

0

11

پرستو حاتمي شفق

مربی

0

0

12

منصوره السادات حسيني

مربی

0

0

13

محمدجوادسعيديان

مربی

0

0

14

مليحه محمودي

مربی

0

0

15

زين العابدين داودي

مربی

0

0

16

سيدمحمدحسين مدني

مربی

0

0

17

الياس موسوي خسروي

مربی

0

0

18

كريم شكرزاده

مربی

0

0

19

علي گراوند

مربی

0

0

20

خليل ملاجوادي

مربی

0

0

21

زينب انجم شعاع

مربی

0

0

22

یعقوب جعفری رندی

مربی

0

0

23

مریم دربانیان

مربی

0

0