گروه های علمی وکارشناسان
گروههای علمی و کارشناسان
 
            
 
        *گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
دبیر شورای تخصصی: دکتر حیدر امیر پور
اعضای شورای تخصصی :دکتر محمد حسن شیبانی فر- دکتر حسن مبینی سوچلمانی- دکتر محمد حسین شعبانی- دکتر محمد رضا آقاجانی قناد
-مقطع کارشناسی:فقه و مبانی حقوق اسلامی
مقطع کارشناسی ارشد:فقه و مبانی حقوق اسلامی
مقطع دکتری:فقه و مبانی حقوق اسلامی
کارشناس گروه: حسین رخشانی مقدم
تلفن تماس:23322240
 
         *گروه تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی 
          *گروه ادیان و عرفان
دبیر شورای تخصصی:دکتر مهدی عبادی
اعضاء شورای تخصصی: دکتر علیرضا جلالی- دکتر سیده سوسن فخرائی- دکتر سید محمدرضا حسینی- دکتر مجتبی سلطانی احمدی
مقطع کارشناسی:تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی- تاریخ وتمدن ملل اسلامی
مقطع کارشناسی ارشد:تاریخ تشیع- تاریخ و تمدن ملل اسلامی
مقطع دکتری:---------------
مقطع کارشناسی: ادیان و عرفان                                                              
مقطع کارشناسی ارشد : ادیان و عرفان
مقطع دکتری:------------------------                           
کارشناس گروه: نفیسه شیخی نیا
تلفن تماس:23322698
 
*          گروه حقوق
دبیر شورای تخصصی: دکتر محمدیار ارشدی
اعضای شورای تخصصی:- دکتر حسین آل کجباف- دکتر عباس نظیفی-دکتر مهدی مومنی-دکتر علی ناصحی
مقطع کارشناسی:حقوق     
مقطع کارشناسی ارشد:حقوق جزا و جرم شناسی- حقوق خصوصی- حقوق بین الملل
مقطع دکتری: حقوق بین الملل- حقوق خصوصی
کارشناس گروه: حسین رخشانی مقدم
تلفن تماس:23322240
 
          *گروه علوم قرآن وحدیث، نهج البلاغه
دبیر شورای تخصصی: دکتر محمد هادی امین ناجی
اعضای شورای تخصصی:  دکتر ناصر نیستانی- دکتر رحمت الله عبداله زاده -دکتر علیرضا دل افکار- دکتر محمد حسن صانعی پور
مقطع کارشناسی ناپیوسته:تربیت معلم قرآن کریم- آموزش دینی وعربی
مقطع کارشناسی:علوم قرآن و حدیث
مقطع کارشناسی ارشد: نهج البلاغه گرایش اصول دین و معارف علوی- نهج البلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی- نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی و حقوق فردی– علوم قرآن وحدیث
مقطع دکتری:علوم قرآن و حدیث-علوم و معارف نهج البلاغه
کارشناس گروه:نفیسه شیخی نیا 
تلفن تماس:23322698
 
          *گروه فلسفه و کلام اسلامی
دبیرشورای تخصصی: دکتر مرضیه اخلاقی
اعضاء شورای تخصصی:دکتر افلاطون صادقی- دکتر محمد حسین مهدوی نژاد- دکتر محمد علی عباسیان
مقطع کارشناسی:فلسفه و کلام اسلامی
مقطع کارشناسی ارشد: فلسفه و کلام اسلامی- فلسفه اخلاق- اخلاق اسلامی- فلسفه اسلامی- فلسفه و حکمت اسلامی- فلسفه دین- اخلاق کاربردی
مقطع دکتری: فلسفه دین- فلسفه و کلام اسلامی
کارشناس گروه:نرگس ترابیان
تلفن تماس:22485284
*اعضای کمیته منتخب بخش الهیات:
دبیر کمیته منتخب: دکتر مرضیه اخلاقی
اعضای کمیته منتخب:
گروه فلسفه و کلام اسلامی: دکتر محمد علی عباسیان
گروه مبانی فقه و حقوق اسلامی: دکتر سید محمد صدری
گروه علوم قرآن و حدیث: دکتر محمد هادی امین ناجی
گروه حقوق: دکتر ابراهیم تقی زاده
گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی: دکتر سید محمدرضا حسینی
کارشناسان کمیته منتخب:
صادق پیلدره و علی باقری
تلفن تماس:23322492،23322627
کارشناس نشریه:
رضا شکرالله بیگی
تلفن تماس 23322741
          
         
ردیف
گروهها
کارشناسان
میزان تحصیلات
1
فقه ومبانی حقوق اسلامی
حسین مقدم
کارشناسی ارشد
2
تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی   
نفیسه شیخی نیا
کارشناسی
3
ادیان و عرفان
نفیسه شیخی نیا
کارشناسی
4
حقوق
 حسین رخشانی مقدم
کارشناسی ارشد
 
5
علوم قرآن و حدیث، نهج البلاغه
نفیسه شیخی نیا 
 
کارشناسی

 
6
فلسفه و کلام اسلامی
نرگس ترابیان
کارشناسی ارشد
7 کمیته منتخب صادق پیلدره
علی باقری
کارشناسی ارشد
کارشناسی
8 نشریه رضا شکرالله بیگی کارشناسی ارشد