همکاران بخش
همکاران بخش
ردیف
گروهها
کارشناسان
میزان تحصیلات
1
فقه ومبانی حقوق اسلامی
حسین رخشانی مقدم
کارشناسی ارشد
2
حقوق   
 حسین رخشانی مقدم
کارشناسی ارشد
3
ادیان و عرفان
نفیسه شیخی نیا
کارشناسی ارشد
4
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
نفیسه شیخی نیا
کارشناسی ارشد
5

علوم قرآن و حدیث، نهج البلاغه

نفیسه شیخی نیا

کارشناسی ارشد

 
6
فلسفه و کلام اسلامی
نرگس ترابیان
کارشناسی ارشد
7 کمیته منتخب صادق پیلدره
علی باقری
کارشناسی ارشد
کارشناسی
8 نشریه رضا شکرالله بیگی کارشناسی ارشد