گروه فقه و مباني حقوق اسلامي
ردیف
نام و نامخانوادگی
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
مرتبه علمی
استان
مرکز
1
محمدحسین شعبانی
دکتری
فقه ومبانی حقوق اسلامی
استادیار
مازندران
بهشهر
2
حسن مبینی سوچلمائی
دکتری
فقه ومبانی حقوق اسلامی
استادیار
مازندران
ساری
3
محمدرضاآقاجانی قناد
دکتری
فقه ومبانی حقوق اسلامی
استادیار
قم
جعفریه
4
قاسم جعفری
دکتری
فقه ومبانی حقوق اسلامی
استادیار
خراسان شمالی
بجنورد
5
سیدمحمد صدری
دکتری
فقه ومبانی حقوق اسلامی
استادیار
تهران
سازمان مرکزی
6
سیدجواد موسوی زاده
دکتری
سطح 4 حوزه علمیه
استادیار
قم
قم
7
رضاعلی کرمی
دکتری
سطح 4 حوزه علمیه
استادیار
قم
قم
8
زهرا گواهی
دکتری
فقه ومبانی حقوق اسلامی
استاد یار
خراسان رضوی
مشهد
9
اکرم عبداله پور
دکتری
فقه ومبانی حقوق اسلامی
استادیار
البرز
کرج
10
محمد چمکوری
دکتری
فقه ومبانی حقوق اسلامی
استادیار
بوشهر
بوشهر
11
محمدحسن شیبانی فر
دکتری
سطح 4 حوزه علمیه
استادیار
تهران
اسلامشهر
12
حیدر امیرپور
دکتری
فقه ومبانی حقوق اسلامی
استادیار
البرز
گرمدره
13
حسین اسماعیلی
دکتری
سطح 4 حوزه علمیه
استادیار
لرستان
الیگودرز
14
محمدعلی داوریار
دکتری
فقه ومبانی حقوق اسلامی
استادیار
خراسان رضوی
مشهد
15
علیرضا پوربافرانی
دکتری
مدرسی معارف اسلامی
استادیار
تهران
سازمان مرکزی
16
میرعبدالرحیم فاطمی
دکتری
مدرسی معارف اسلامی
استادیار
اردبیل
اردبیل
17 علیرضا جعفرزاده کوچکی          دکتری فقه و اصول      استادیار    آ ذربایجان شرقی          اسکو
18 محمد علی داوریار         دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی      استادیار    خراسان رضوی           مشهد
19 اعظم امینی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی استادیار خراسان رضوی نیشابور
 
 
 
 ردیف
نام و نامخانوادگی
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
مرتبه علمی
استان
مرکز
1
رضا مظفری
دکتری
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
گیلان
فومن
2
خدیجه صادقی موحد
د.دکتری
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
خراسان رضوی
سبزوار
3
احمد اکبرزاده
د.دکتری
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
خراسان جنوبی
قائن
4
علیرضاسلامی
د.دکتری
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
گلستان
کردکوی
5
بطول گرگین
د.دکتری
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
بوشهر
شبانکاره
6
قاسم عبیداوی
د.دکتری
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
خوزستان
هویزه
7
ذبیح اله اوحدی
د.دکتری
فقه و مبانی حقوق اسلامی
مربی
خراسان شمالی
زهان
8
منصوره ارجمندی فرد
د.دکتری
فقه و مبانی حقوق اسلامی
مربی
کرمان
بم
9
مصطفی ملکی
د.دکتری
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
ایلام
ایلام
10 فرهاد یوسفی  دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی مربی کردستان سنندج
11
روح اله رئیسی
د.دکتری
فقه و حقوق خصوصی
مربی
فارس
لامرد
12 رضا محبی مجد دکتری فقه و حقوق اسلامی مربی تهران ری
13
صالح نوری
کارشناسی ارشد
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
آذربایجان غربی
ارومیه
14
شاهین رضائی
کارشناسی ارشد
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
فارس
5نورآبادممثنی
15
الهام رضائی
کارشناسی ارشد
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
  همدان
نهاوند
16
فاطمه میرانپور
کارشناسی ارشد
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
کردستان
قروه
17
نجمه دهقان منشادی
کارشناسی ارشد
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
یزد
بافق
18
ثریا حسین زاده
کارشناسی ارشد
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
مازندران
زیرآب
19
لیلا جهان بین
کارشناسی ارشد
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
خراسان رضوی
درگز
20
نسرین سنجابی
کارشناسی ارشد
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
کرمانشاه
اسلام آبادغرب
21
منصوره بکائی چوپاری
کارشناسی ارشد
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
کرمان
کشکوئیه
22
زکیه ابراهیم زاده
کارشناسی ارشد
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
آذربایجان شرقی
عجبشیر
23
احمد عرب عامری
کارشناسی ارشد
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
سمنان
گرمسار
24
لیلی ایمانی راد
کارشناسی ارشد
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
لرستان
ازنا
25 زینب موسوی سادات کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی مربی کهگیلویه و بویر احمد باشت
26
سیدجلال صمدانی
کارشناسی ارشد
سطح 3 حوزه علمیه
مربی
فارس
بیضاء
27
لیلی مهرابی راد
کارشناسی ارشد
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
کرمان
زرند
28
کمال آقاپور
کارشناسی ارشد
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
آذربایجان شرقی
اسکو
29
منیره حکمت پناه
کارشناسی ارشد
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
آذربایجان شرقی
هریس
30
مهدی آبداراصفهانی
کارشناسی ارشد
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
اصفهان
وزوان
31
سید محمد موسوی
کارشناسی ارشد
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
مرکزی
ساوه
32
زری فیروزگاه
کارشناسی ارشد
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
تهران
شهرقدس
33 علی حاجی بلند کارشناسی ارشد فقه . مبانی حقوق اسلامی مربی آذربایجان شرقی خسروشهر
34
رحمت اله بابائی استخرسری
کارشناسی ارشد
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
تهران
لواسانات
35
علی مهدیان
کارشناسی ارشد
سطح 3 حوزه علمیه
مربی
تهران
لواسانات
36
سیدابوالفضل حسینی
کارشناسی ارشد
سطح 3 حوزه علمیه
مربی
خراسان جنوبی
خضری
37
زهرا احمدی افزادی
کارشناسی ارشد
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
خراسان رضوی
فریمان
38
زهرا فیض
کارشناسی ارشد
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
سمنان
دامغان
39
فرهنگ افراسیابی
کارشناسی ارشد
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
فارس
داراب
40
محمدرضا جلیلی
کارشناسی ارشد
سطح 3 حوزه علمیه
مربی
فارس
مرودشت
41
محسن آشتیانی عراقی
کارشناسی ارشد
سطح 3 حوزه علمیه
مربی
قم
کهک
42
معصومه تاج الدینی
کارشناسی ارشد
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
کرمان
ریگان
43
یاسر شکری پور
کارشناسی ارشد
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
کرمان
قلعه گنج
44
علی عباس بدری ذوله
کارشناسی ارشد
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
کرمانشاه
کنگاور
45
علی پرتوی
کارشناسی ارشد
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
کرمانشاه
گیلانغرب
46
سیدجلال موسوی نسب
کارشناسی ارشد
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
لرستان
بروجرد
47 محمد ابراهیمی نژاد کهنی کارشناسی ارشد فقه و اصول مربی کرمان کهنوج
48
سیدمرتضی موسوی سادات
کارشناسی ارشد
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
لرستان
دورود
49
زینب عباسپور
کارشناسی ارشد
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
مازندران
جویبار
50
شکیبا امیرخانی
کارشناسی ارشد
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
مرکزی
محلات
51
عیسی بزرگمهر
کارشناسی ارشد
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
چهارمحال وبختیاری
گندمان
52
غلامعباس محمدحسنی
کارشناسی ارشد
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
خوزستان
بهبهان
53
ام البنین اله مرادی
کارشناسی ارشد
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
زنجان
قیدار
54
زهرا خسروجردی
کارشناسی ارشد
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
خراسان رضوی
جوین
55
علی خلفی
کارشناسی ارشد
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
تهران
شهرری
56
حسین رجائی
کارشناسی ارشد
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
قزوین
بوئین زهرا
57
رامین فغانی
کارشناسی ارشد
فقه و مبانی حقوق اسلامی
مربی
گیلان
آستارا
58
فاطمه قائدی بارده
کارشناسی ارشد
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
خوزستان
رامشیر
59
اعظم مدیح
کارشناسی ارشد
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
یزد
زارچ
60
مهدی جوادی
کارشناسی ارشد
فقه ومبانی حقوق اسلامی
مربی
همدان
رزن
 
61
ابوالفضل سلامتیان قمصری
کارشناسی ارشد
فقه و مبانی حقوق اسلامی
مربی
اصفهان
قمصر
62
زهرا منتظری
کارشناسی ارشد
فقه و مبانی حقوق
مربی
البرز
ماهدشت
63
اصغر رستمی
کارشناسی ارشد
فقه و مبانی حقوق اسلامی
مربی
تهران
فیروز کوه
64
نجمه نبوتی
کارشناسی ارشد
فقه و مبانی حقوق اسلامی
مربی
مرکزی
ساوه
65
ثریا رستمی
کارشناسی ارشد
فقه و مبانی حقوق اسلامی
مربی
قزوین
دانسفهان
66
محمدمهدی یحیی پور
کارشناسی ارشد
فقه و مبانی حقوق اسلامی
دستیار
گیلان
بندر انزلی
67 مرتضی پور ملائی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی مربی سیستان و بلوچستان ایرانشهر