آئين نامه هاي فناوري و پژوهش

 

1

آئین‌ نامه پژوهانه اعضای علمی دانشگاه پیام نور

 

2

آئین ‌نامه تشویق نویسندگان مقالات چاپ شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلی و اختراع ثبت شده در ادارات ثبت اختراع بین المللی به صورت پتنت دانشگاه پیام نور

3

دستورالعمل اجرایی شرکت در همایش‌های علمی داخلی و خارجی اعضای علمی دانشگاه 

 

4

دستورالعمل برگزاری کارگاه‌های علمی

5

دستورالعمل برگزاری همایش علمی

6


آئین نامه، دستورالعمل و فرم های تاسیس واحدهای پژوهشی (گروه پژوهشی، مرکز پژوهشی، پژوهشکده و ...)
 

7

آئین نامه شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور  استان

8

آئین نامه راه اندازی، اداره، چاپ و انتشار نشریات علمی دانشگاه پیام نور

 

9

آئین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور

10

آئین نامه نحوه ی محاسبه ی حق الزحمه ی تالیف و تولید محتوای الکترونیکی  

 

11

- قرارداد پذيرش هسته / شركت در مراكز نوآوري دانشگاه پيام نور

- جدول تعرفه خدمات مركز نوآوري دانشگاه پيام نور

 

12

آئین نامه توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

13

آئین نامه نحوه تشکیل و فعالیت مراکز رشد واحدهای فناور

 

14

آئین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

15

آئین نامه تشخیص شرکت های و موسسات دانش بنیان

16 آئین نامه و شیوه نامه فرصت مطالعاتی

نمونه برگ فرصت مطالعاتی
17 آئین نامه فرصت مطالعاتی مکمل برای اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
18 آئین نامه استفاده از کتابخانه
19 آئین نامه دوره دکترا (PH.D) 
20 شیوه نامه بورسیه تحصیلی کارشناسان و متخصصین حوزه کاربرد برای تحصیل در مقطع دکترای پژوهش محور 
21 آئین ‌نامه انتخاب کتاب های برتر سال دانشگاه پیام نور
22 دستورالعمل اجرایی توانمندسازی شرکتهای تعاونی دانش بنیان
23 آئین ‌نامه شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور
24 دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج
25 شیوه نامه حمایت از انجام فرصت مطالعاتی داخل کشور اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری
26 آئین ‌نامه شورای تدوین کتاب ها و تولید محتوای آموزشی
27 نحوه ی برگزاری همایش های بین المللی
28 آئین ‌نامه پسادکتری دانشگاه پیام نور
29 آئین ‌نامه نحوه بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه پیام نور
30 آئین ‌نامه شورای فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
31 الگوی برنامه کاری مراکز رشد واحدهای فناور
32 اساسنامه مراکز رشد واحدهای فناور
33 دستورالعمل شرایط و نحوه تاسیس شرکت های دانش بنیان توسط اعضای هیات علمی و یا با مشارکت دانشگاه / مرکز پژوهشی
34 آئین نامه اجرایی دستورالعمل شرایط و نحوه تاسیس شرکت های دانش بنیان توسط اعضای هیات علمی و یا با مشارکت دانشگاه 
35 آئین نامه شبکه مراکز نوآوری دانشگاه پیام نور 
36 آئین نامه شورای کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه پیام نور 
37 آئین نامه کمیته اخلاق زیستی دانشگاه پیام نور
38 شیوه نامه انتخاب فناوران برتر دانشگاه پیام نور
39 آئين نامه تاسيس و راه اندازي پارك علم و فناوري
40 اساسنامه الگوي پارك علم و فناوري

 

بيشتر