گروه حقوق

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

محل خدمت

ایمیل

1

ابراهیم تقی زاده

دکتری

حقوق خصوصی

استاد

سازمان مرکزی

taghizaadeh@gmail.com,

2

حسین آل کجباف

دکتری

حقوق عمومی

دانشیار

تهران جنوب

hossein_alekajbaf@yahoo.com

3

عسکر جلالیان

دکتری

حقوق بین الملل

دانشیار

تهران جنوب

dr_ajalalian@yahoo.com

4

حسن خسروی

دکتری

حقوق عمومی

دانشیار

شهر ری

hkh.be82@yahoo.com 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

محل خدمت

ایمیل

1

مجتبی انصاریان

دکتری

حقوق بین الملل

استادیار

دانسفهان

m_ansarian@pnu.ac.ir;

2

افشین جعفری

دکتری

حقوق بین الملل

استادیار

فراشبند

jafariafshin@yahoo.com

3

اصغر محمودی

دکتری

حقوق خصوصی

استادیار

اسلامشهر

mahmoudipnu@yahoo.com

4

بابک خسروی نیا

دکتری

فقه و حقوق خصوصی

استادیار

صفاشهر

b_khosrave@yahoo.com;

5

بهاره حیدری

دکتری

حقوق بین الملل

استادیار

پاکدشت

baharheydari@yahoo.com

6

پروین محمدی دینانی

دکتری

حقوق بین الملل

استادیار

کرج

pmdinani@yahoo.com;

7

 ثریا رستمی

دکتری

حقوق بین الملل

استادیار

ماهدشت

mpj_rostami@yahoo.com

8

ثمین عباسی

دکتری

حقوق خصوصی

استادیار

مریوان

Saminabbasi83@lma:l.com

9

جلال سلطان احمدی

دکتری

حقوق خصوصی

استادیار

تهران

jsahmadi@gmail.com;

10

حسین سرتیبی

دکتری

حقوق بین الملل

استادیار

نکا

sartipi.hossein@gmail.com;

11

خداداد خدادادی دشتی

دکتری

حقوق خصوصی

استادیار

اصفهان

khodadad@yahoo.com;

12

رامین پورسعید

دکتری

فقه و مبانی حقوق

استادیار

کرج

r.poursaeid@yahoo.com;

13

رزا معماری نیا

دکتری

حقوق بین الملل

استادیار

بندرعباس

rosamemari@yahoo.com;

14

رسول ابافت

دکتری

حقوق خصوصی

استادیار

پرند

rasoul.abafat@gmail.com;

15

رضا فنازاد

دکتری

حقوق عمومی

استادیار

شهریار

reza_fanazad@yahoo.com;

16

روح ا.. آخوندی

دکتری

حقوق خصوصی

استادیار

نیشابور

roh_akhoundi@yahoo.com;

17

زهرا ضیافتی

دکتری

حقوق بین الملل

استادیار

شهریار

_ziafati@yahoo.com;

18

سحر علیپور

دکتری

حقوق خصوصی

استادیار

کوار

Alipor.sahar@gmail.com

19

سهیلا کوشا

دکتری

حقوق بین الملل

استادیار

تهران

koshas2013@gmail.com;

20

سیداحمد هاشمی

دکتری

حقوق خصوصی

استادیار

چناران

hashemie.ahmadali@gmail.com;

21

سیده سادات میرلواسانی

دکتری

حقوق بین الملل

استادیار

بهارستان

ssadat_mirilavasani@gmail.com;

22

شهرام بهمن تاجانی

دکتری

حقوق بین الملل

استادیار

آستانه اشرفیه

sharam-bahmantajani@yhoo.com;

23

شهربانو وزیری

دکتری

حقوق جزاوجر م شناسی

استادیار

بابل

shrb.vaziri@yahoo.com;

24

صادق منتی نژاد

دکتری

حقوق جزاوجر م شناسی

استادیار

پرند

s.temis@yahoo.com;

25

عباس باقری

دکتری

حقوق خصوصی

استادیار

قزوین

abageri46@gmail.com;

26

عباس نظیفی

دکتری

حقوق جزاوجرم شناسی

استادیار

سازمان مرکزی

hakim7744@gmail.com;

27

عبدالرسول دیانی

دکتری

حقوق خصوصی

استادیار

شهریار

a.dayani2013@gmail.com

28

عبدالکریم شاه حیدر

دکتری

حقوق بین الملل

استادیار

دزفول

ashaheydar@yahoo.com

29

عبدالمجید سودمندی

دکتری

حقوق بین الملل

استادیار

یزد

soudmandi.jd@gmail.com

30

علی توکلی طبسی

دکتری

حقوق بین الملل

استادیار

پیشوا

tavakkol_ali@yahoo.com

31

علی سعیدی

دکتری

فقه و اصول

استادیار

قم

ali._saeide@pnu.ac.ir

32

علی ناصحی

دکتری

حقوق خصوصی

استادیار

قم

nasehiali@yahoo.com

33

علیرضا ایرانشاهی

دکتری

حقوق خصوصی

استادیار

ورامین

alireza_iranshahi@yahoo.com

34

علیرضا باقری ابیانه

دکتری

حقوق بین الملل

استادیار

بوئین زهرا

alirezabagheri2255@yahoo.com

35

علیرضا شریفی

دکتری

حقوق خصوصی

استادیار

سقز

alireza.sharify@yahoo.com

36

علیرضا مهرافشان

دکتری

حقوق جزا وجرم شناسی

استادیار

کرج

mehrafshana@yahoo.com

37

فاطمه سوهانیان

دکتری

حقوق جزاوجرم شناسی

استادیار

تهران جنوب

sohanianf@gmail.com

38

فرشید سرفراز

دکتری

حقوق بین الملل

استادیار

قزوین

farshid.saefaraz@yahoo.com

39

کریم بخنوه

دکتری

حقوق جزاوجرم شناسی

استادیار

کرج

dana.kosha.752@gmail.com

40

مجتبی بابایی

دکتری

حقوق بین الملل

استادیار

سمنان

mojtabi.babaee.gmail.com

41

مجید درودیان

دکتری

حقوق خصوصی

استادیار

شهر ری

majid_doroudian@yahoo.com

42

محمد بهروزیه

دکتری

حقوق جزا و جرم شناسی

استادیار

مشهد

behroozyeh@yahoo.com

43

محمد تقی رضایی

دکتری

حقوق بین الملل

استادیار

سپیدان

rezaeimt@yahoo.com

44

محمد عزیزی

دکتری

حقوق خصوصی

استادیار

تهران

dr.azizi.1977@gmail.com

45

محمد مسعودنیا

دکتری

حقوق خصوصی

استادیار

تبریز

M_MASUDNYA@YAHOO.COM

46

محمد یار ارشدی

دکتری

حقوق خصوصی

استادیار

حسن آباد

yaraninstitiute@gmail.com

47

محمدرضا ظفری

دکتری

حقوق جزاوجرم شناسی

استادیار

جعفریه

Zafari6@yahoo.com

48

مرجان نگهی

دکتری

حقوق جزاوجرم شناسی

استادیار

ورامین

marjannegahi@gmail.com

49

مژگان رامین نیا

دکتری

حقوق بین الملل

استادیار

شهرری

mozhganraminnia@gmail.com

50

مسعود علیزاده

دکتری

حقوق بین الملل

استادیار

گرمسار

masoud.alizadeh1@gmail.com

51

مصطفی نصیری

دکتری

حقوق خصوصی

استادیار

باغبهادران

mostafa.nasiri@yahoo.com

52

منیره خدادادپور

دکتری

حقوق خصوصی

استادیار

اصفهان

Monirkh61@yahoo.com

53

موسی عاکفی

دکتری

حقوق بین الملل

استادیار

نظرآباد

moosaghazi@yahoo.com

54

مهدی مومنی

دکتری

حقوق جزاوجرم شناسی

استادیار

دامغان

drmomeni.law@gmail.com

55

 مهدی یوسفی

صادقلو

دکتری

حقوق خصوصی

استادیار

ماهدشت

m_yousefi_lower@yahoo.com

56

نریمان فاخری

دکتری

حقوق جزاوجرم شناسی

استادیار

کرج

ntfakhery@yahoo.com

57

فاطمه السادات قزیشی محمدی

دکتری

حقوق بین الملل

استادیار

نائین

fateme.ghoreishi@gmail.com

58

محمد غلامعلی زاده

دکتری

حقوق خصوصی

استادیار

گالیکش

M_GHOLAMALIZADEII@yahoo.com

59

مهدی کریمی

دکتری

حقوق جزاوجرم شناسی

استادیار

مشهد

muhdi_ka96@yahoo.com

60

فاطمه نوری

دکتری

حقوق جزاوجرم شناسی

استادیار

زاهدان

noorifatemeh90@yahoo.com

61

میثم موسی پور

دکتری

حقوق خصوصی

استادیار

کهک

mmusapoor@yahoo.com

62

جواد صالحی

دکتری

حقوق بین الملل

استادیار

کرمان

 javadsalehi@pnu.ac.ir

63

محسن لعل علیزاده

دکتری

حقوق بین الملل

استادیار

درگز

mohsenlalaizadeh@yahoo.com

64

حاتم صادقی زیازی

دکتری

حقوق بین الملل

استادیار

پردیس

 hatamsadeghi@gmail.com

65

نجمه رزمخواه

دکتری

حقوق بین الملل

استادیار

شبستر

najmahrazmkhah@yahoo.com

66

امیر احمدی

دکتری

فقه ومبانی حقوق

استادیار

کنگاور

amir.ahmadi@pnu.ac.ir

67

حسین زارع شعار

دکتری

حقوق جزاوجرم شناسی

استادیار

خرم آباد

68

علیرضا شکربیگی

دکتری

حقوق جزاوجرم شناسی

استادیار

سرپل ذهاب

69

اعظم ابراهیمی

دکتری

حقوق خصوصی

استادیار

بافق

70

محمد قربانزاده

دکتری

حقوق بین الملل

استادیار

مرودشت

m.ghorbanzadeh55@yahoo.com 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

محل خدمت

ایمیل

1

امین آهوار

ارشد

حقوق جزاوجرم شناسی

مربی

آذرشهر

amin.ahovar@gmail.com

2

امین امانی

ارشد

حقوق بین الملل

مربی

بروجن

amin.amani.b@gmail.com

3

نصرا..امین کلیبر

ارشد

حقوق جزاوجرم شناسی

مربی

کلیبر

aminkalaybar@mail.com

4

امین کلیشادی

ارشد

حقوق خصوصی

مربی

سمیرم

aminkelishadi@gmail.com

5

ایوب زینعلی

ارشد

حقوق جزاوجرم شناسی

مربی

بندرعباس

ayoubzinali@yahoo.com

6

آذین کیانی

ارشد

حقوق عمومی

مربی

شهرری

azeenkiani@yahoo.com

7

سکینه باقری

ارشد

حقوق خصوصی

مربی

دزفول

bagheri3574@yahoo.com

8

امیر باقرزادگان

ارشد

حقوق جزاوجرم شناسی

مربی

دلیجان

bagherzadeganamir@yahoo.com

9

عباس بصیری

ارشد

حقوق عمومی

مربی

اهرم

basiriabbas@gmail.com

10

الهام صادقی راد

ارشد

حقوق جزاوجرم شناسی

مربی

کشکوئیه

elhamsadeghirad@yahoo.com

11

فاطمه دهدارزاده

ارشد

حقوق جزاوجرم شناسی

مربی

داراب

f.dehdarzade@gmail.com

12

فیصل شریفی پور قشمی

ارشد

فقه و حقوق اسلامی

مربی

قشم

f.sharif@yahoo.com

13

فاطمه شوری

ارشد

فقه و حقوق اسلامی

مربی

بندر خمیر

f.shori63@gmail.com

14

فاطمه فلاح نژاد

ارشد

حقوق جزاوجرم شناسی

مربی

تهران جنوب

fallahnejad.fateme@yahoo.com

15

فرنگیس منصوری

ارشد

حقوق بین الملل

مربی

پلدختر

farang.mansoori@gmail.com

16

فریبا سنجری

ارشد

حقوق عمومی

مربی

ایرانشهر

fariba_sanjari@yahoo.com

17

فاطمه عزیززاده

ارشد

حقوق عمومی

مربی

بوشهر

fatazizzadeh21@yahoo.com

18

فاطمه عامری

ارشد

حقوق جزاوجرم شناسی

مربی

ابوموسی

fatema.ameri@gmail.com

19

فاطمه عظیمی

ارشد

حقوق جزاوجرم شناسی

مربی

سلطانیه

fatemeh.azimi1396@yahoo.com

20

فردوس صابر ماهانی

ارشد

حقوق عمومی

مربی

رفسنجان

ferdossaber@gmail.com

21

محمد حسین قویدل

ارشد

حقوق جزاوجرم شناسی

مربی

مراغه

gavidel1358@yahoo.com

22

محمد جابر قنبری

ارشد

حقوق خصوصی

مربی

بجستان

ghanbari.law@gmail.com

23

اصغر گل محمدی

ارشد

حقوق خصوصی

مربی

اردکان

gol.aliasghar76@yahoo.com

24

حسین حیدری منور

ارشد

حقوق خصوصی

مربی

بناب

hzm.hoghoog@gmail.com

25

جاسم مظلومی

ارشد

حقوق عمومی

مربی

جویبار

jasemmazlumi@yahoo.com

26

ارشاد کاویانی

ارشد

حقوق جزاوجرم شناسی

مربی

مبارکه

kavian@pnu.ac.ir

27

لیلا دلیری

ارشد

حقوق خصوصی

مربی

لواسان

lddaliri@yahoo.com

28

محبوبه سادات موسوی

ارشد

حقوق خصوصی

مربی

دماوند

m.mousarimobarake@gmail.com

29

محمد آرمیده

ارشد

حقوق جزاوجرم شناسی

مربی

قوچان

m_aramide@yahoo.com

30

مسعود خدیمی

ارشد

حقوق عمومی

مربی

فرمهین

m_khadimi@pnu.ac.ir

31

مقصود عبادی بشیر

ارشد

حقوق خصوصی

مربی

مرند

maghsudebadi@yahoo.com

32

حسین مهدوی کنده

ارشد

حقوق جزاوجرم شناسی

مربی

پارس آباد

mahdavi356@yahoo.com

33

حسین مهدی هادی

ارشد

حقوق بین الملل

مربی

نقده

mahdihadi@phd.pnu.ac.ir

34

مجید حسن نژاد

ارشد

حقوق تجارت بین الملل

مربی

جلفا

majidhasannezhad@yahoo.com

35

مژگان ملک زاده

ارشد

حقوق جزاوجرم شناسی

مربی

یاسوج

malekzadeh4545@gmail.com

36

مهرزاد مسیحی

ارشد

حقوق خصوصی

مربی

خرامه

masihi22@hotmail.com

37

محمد غفاری

ارشد

حقوق جزاوجرم شناسی

مربی

سرعین

MOHAMMAD_GHAFFARI@PNU.AC.IR

38

محمد مظهری

ارشد

حقوق خصوصی

مربی

تبریز

mohammadmazhari@yahoo.com

39

محسن واثقی

ارشد

حقوق خصوصی

مربی

رامسر

mohsenevaseghi@gmail.com

40

مهدی امیدی

ارشد

حقوق خصوصی

مربی

ابرکوه

momidi@pnu.ac.ir

41

آبتین امیری

ارشد

حقوق عمومی

مربی

بندرخمیر

Morvarid.mehr@gmail.com

42

قباد نادری

ارشد

حقوق جزاوجرم شناسی

مربی

پاوه

naderighobad@yahoo.com

43

نجمه مالکی

ارشد

حقوق جزاوجرم شناسی

مربی

گندمان

nmaleki919@yahoo.com

44

مرتضی رحمانیان

ارشد

حقوق خصوصی

مربی

جهرم

rahmanianmorteza@yahoo.com

45

حسین رهنما

ارشد

حقوق عمومی

مربی

شهریار

rahnama.hossein@yahoo.com

46

سعید رادمرد

ارشد

حقوق عمومی

مربی

عجب شیر

s.radmard.pnu.@gmail.com

47

سید سعید صفوی

ارشد

حقوق عمومی

مربی

ماهنشان

saeidsafavi54@gmail

48

ابوالقاسم صاحبی

ارشد

حقوق جزاوجرم شناسی

مربی

شیروان

sahebi.lawyer@gmail.com

49

حسین شاهچراغ

ارشد

حقوق جزاوجرم شناسی

مربی

میانه

sshahcherag@yahoo.com

50

کریم ترابی

ارشد

حقوق خصوصی

مربی

ماهنشان

torabikarim@chmail.ir

51

یوسف ابراهیمی

ارشد

حقوق خصوصی

مربی

بوکان

u.ebrahimi@gmail.com

52

زهره مرادی

ارشد

حقوق بین الملل

مربی

سمیرم

zmoradi_80@yahoo.com

53

علی حمیدی

ارشد

حقوق عمومی

مربی

باغملک

Ali.hamidi@pnu.ac.ir

54

رحمت ا..رضایی

ارشد

حقوق جزاوجرم شناسی

مربی

کردکوی

Rezaei.63@gmail.com

55

محسن جعفری بهزاد کلایی

ارشد

حقوق خصوصی

مربی

رودسر

Jafari.isu81@yahoo.com

56

ابوذر علی اکبری

ارشد

حقوق جزاوجرم شناسی

مربی

آمل

Aboozar.aliakbari2016@gmail.com

57

احمدرضا صمیمی

ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

مربی

بم

ahmadrea_samimi@yahoo.com

58

محمد شکری

ارشد

حقوق خصوصی

مربی

نهبندان

59

مجتبی محمودی کرمانی

ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

مربی

کهنوج

60

روح ا.. خلیلی نژاد

ارشد

رواط بین الملل

مربی

رفسنجان

61

احسان پور محمود

ارشد

حقوق عمومی

مربی

شوشتر

62

احمدرضا ونکی شلمزاری

ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

مربی

بندره گناوه

63

غلامرضا افشاری

ارشد

حقوق خصوصی

مربی

بردسیر

64

مراد پیرزاد شهنانی

ارشد

حقوق بین الملل

مربی

فسا

65

روح اله امیری

ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

مربی

الشتر

66

پرویز بادمهر

ارشد

حقوق عمومی

مربی

فیروزآباد

67

حکیمه فرنام

ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

مربی

اردکان

68

حمزه بیگی

ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

مربی

خرم آباد

69

سعید عبداله یار

ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

مربی

سیرجان

70

حبیب اله آذرین

ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

مربی

زابل

71

زهره سیدین

ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

مربی

لردگان

72

سید مهدی رضوی

ارشد

حقوق خصوصی

مربی

پستان آباد

73

حدیثه سالاری

ارشد

حقوق عمومی

مربی

باغین

74

شهرام رحمانی

ارشد

حقوق خصوصی

مربی

نور آباد ممسنی

75

مسلم غلامی

ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

مربی

اسفراین

76

یوسف طرقی سعداوی

ارشد

حقوق خصوصی

مربی

هویزه

77

صفورامحمد صالحی

ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

مربی

زرین شهر

78

مجتبی عباسی

ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

مربی

ایلام

79

آرش رشیدی

ارشد

حقوق خصوصی

مربی

زرند

80

مرادنصیری

ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

مربی

نمین

81

بیژن سلیمانی

ارشد

حقوق بین الملل

مربی

فارسان

82

محمدرضا نبی زاده

ارشد

حقوق عمومی

مربی

ری

83

مریم فخاریان

ارشد

حقوق خصوصی

مربی

بهار

84

امیر زارعی

ارشد

حقوق بین الملل

مربی

کنگان

85

ربابه محسنی

ارشد

حقوق خصوصی

مربی

زرند

86

مهدی حریری

ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

مربی

اسلام آباد غرب

87

احمد اعتماد

ارشد

حقوق عمومی

مربی

جم

88

ابراهیم باطنی

ارشد

حقوق

مربی

اصفهان

89

ابوذر قبادی

ارشد

حقوق خصوصی

مربی

شهریار

90

احمد فدویی

ارشد

حقوق بین الملل

مربی

کاشمر

91

الهه دهقان فینی

ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

مربی

گلپایگان

92

جواد علی آبادی

ارشد

حقوق

مربی

اسفراین

93

حجت امرائی

ارشد

حقوق عمومی

مربی

جیرفت

94

حسین الفتی

ارشد

حقوق

مربی

سرپل ذهاب

95

حمد رضا حاجی زاده

ارشد

حقوق

مربی

نطنز

96

حمید محمودی

ارشد

حقوق خصوصی

مربی

کهنوج

97

حمیدرضا صالحی

ارشد

حقوق خصوصی

مربی

محلات

98

رضا ذولقدر

ارشد

حقوق عمومی

مربی

ایجرود

99

رضا زیرائی

ارشد

حقوق عمومی

مربی

بوشهر

100

سجاد احرامی

ارشد

حقوق عمومی

مربی

ارومیه

101

سمیه تفقدی

ارشد

حقوق خصوصی

مربی

بهارستان

102

سید نجم الدین قریشی

ارشد

حقوق بین الملل

مربی

سردشت

103

شعله هاشمی

ارشد

حقوق خصوصی

مربی

مهاباد

104

صدیقه سادات فقیه

ارشد

حقوق خصوصی

مربی

استهبان

105

عباس احمدی

ارشد

حقوق

مربی

دهدشت

106

عبدالسعید شجاعی

ارشد

حقوق

مربی

رامشیر

107

علی احمدی بیاضی

ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

مربی

انار

108

علی آذری

ارشد

حقوق عمومی

مربی

بهبهان

109

علی فرزد

ارشد

حقوق خصوصی

مربی

مهریز

110

علیرضا امام دادی

ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

مربی

اسدیه

111

فرشته دهقان

ارشد

حقوق عمومی

مربی

کازرون

112

کیان دخت توکلی

ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

مربی

شازند

113

کیان فولادی

ارشد

حقوق

مربی

بهارستان

114

مجید لایقمند

ارشد

حقوق عمومی

مربی

نی ریز

115

محسن آقاسی

ارشد

حقوق خصوصی

مربی

گزوبرخوار

116

محمد امامی

ارشد

حقوق بین الملل

مربی

کهک

117

محمد حسین فلاحی یخدانی

ارشد

حقوق خصوصی

مربی

یزد

118

مهدی زکوی

ارشد

حقوق

مربی

ایزه

119

بیژن سلیمانی

ارشد

حقوق خصوصی

مربی

داراب

120

محمد کریم حجازی پور

ارشد

حقوق خصوصی

مربی

بهار

121

محمد گنج خانلو

ارشد

حقوق خصوصی

مربی

خدابنده

122

محمد نوذری

ارشد

حقوق

مربی

 

123

محمود درویش ترابی

ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

مربی

بندرگز

124

مریم عامری

ارشد

حقوق عمومی

مربی

شوش

125

منا زید شفیعی

ارشد

حقوق 

مربی