گروه زیست شناسی

سريال دانشگاه

سريال گروه

عنوان كتاب

مؤلف/مترجم

سال ارسال

21

1/آ

زيست‌شناسي عمومي

هيأت مؤلفان

68

119

3/آ

آزمايشگاه زيست‌شناسي و تشريح گياهي

فريده‌دخت سيد مظفري

70

120

4/آ

الگوهاي تدريس و كاربرد آنها در زيست‌شناسي

محمد حسن امير تيموري

70

147

6/آ

ريخت شناسي و تشريح گياهي

فريده دخت سيد مظفري

70

148

7/آ

آزمايشگاه جانورشناسي1

مهوش زكيخاني

71

149

8/آ

مباني بيوشيمي عملي

نسرين معتمد

71

164

9/آ

فيزيولوژي گياهي 2

فريده احساني طباطبايي

71

168

9/آ

آزمايشگاه زيست‌شناسي

فريده احساني طباطبايي

71

165

10/آ

ميكروبيولوژي عمومي

مينا افسري نژاد

71

169

12/آ

زيست‌شناسي گياهي (جلد اول)

فريده دخت سيدمظفري

71

170

13/آ

گياه‌شناسي عملي

فريده احساني طباطبايي

71

195

14/آ

زيست‌شناسي گياهي (جلد دوم)

فريده دخت سيد مظفري

71

235

15/آ

جنين‌شناسي عملي

كاظم‌پريور،‌هما محسني كوچ اصفهاني

72

272

17/د

آزمايشگاه مباني ژنتيك

سيد يوسف سيدنا

73

273

18/د

تكامل موجودات زنده

علي اصغر نيشابوري

73

274

19/م

آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي 1

مه‌لقا قربانلي، خسرو كلانتري

73

295

20/آ

آزمايشگاه ميكروب‌شناسي

پروانه خوشرو

73

314

23/د

بافت‌شناسي جانوري

مريم شمس لاهيجاني

73

317

24/د

ميكروبيولوژي محيطي

شايسته سپهر

73

320

25/آ

فيزيولوژي گياهي 1

مه لقا قربانلي

73

322

26/آ

آزمايشگاه زيست سلولي

فريده ‌احساني ‌طباطبايي، زيبا پوررحيمي

73

344

26/آ

تالوفيتها

حسين رياحي

73

346

27/آ

زبان تخصصي رشته زيست‌شناسي

حبيب‌الله دبيري

73

347

28/آ

جنين‌شناسي نظري

كاظم پريور

73

371

29/آ

آزمايشگاه زيست‌شناسي انگلها

فروغ احمدي

73

391

30/د

جانورشناسي1

محمد بلوچ، هلن عالي‌پناه

73

395

31/آ

مباني ژنتيك

سيد يوسف سيدنا

74

411

32/د

فيزيولوژي جانوري 3

اكبر وحدتي

74

419

33/د

فيزيولوژي گياهي 3

مه لقا قربانلي

74

447

34/د

آزمايشگاه زيست‌شناسي جانوري

حسين فتوحي

74

448

35/د

فيزيولوژي جانوري 1

شيرين منوچهري

74

451

36/د

آزمايشگاه جانورشناسي 2

بهرام حسن‌زاده كيابي

74

456

37/د

پروتوزئولوژي

محمدرضا مهركار اصل

74

486

38/د

سيستماتيك گياهي 1

بهرام زهزاد

74

487

39/آ

آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري 2

سوسن لاميان

74

491

40/د

آزمايشگاه سيستماتيك گياهي 1

بهرام زهزاد

74

496

41/د

آزمايشگاه سيستماتيك گياهي 2

بهرام زهزاد

74

505

42/د

آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي 2

مه لقا قربانلي، خسرو كلانتري

74

509

43/آ

زيست‌شناسي سلولي

فريده‌دخت سيد مظفري

74

525

44/آ

ريخت‌زايي و اندام‌زايي در گياهان

فريده‌دخت سيد مظفري

74

531

45/د

آزمايشگاه پروتوزئولوژي

محمدرضا مهر كار اصل

74

533

54/آ

مباني بيوشيمي

عذرا رباني‌چادگاني

74

544

46/د

زيست‌شناسي انگلها

احمد شاهمرادي

74

546

47/آ

آزمايشگاه بافت شناسي

فردوس نخعي كازروني

74

548

48/د

جانورشناسي 2

بهرام حسن‌زاده كيابي

74

550

49/د

اكولوژي

علي اصغر نيشابوري

74

572

50/د

فيزيولوژي جانوري 2

پروين رستمي، پروانه نورجاه

74

590

51/م

آزمايشگاه مباني ژنتيك

يوسف سيدنا

75

608

52/د

سيستماتيك گياهي 2

بهرام زهزاد

75

613

53/د

اكولوژي عملي

مريم كشاورز

75

614

54/د

زيست‌شناسي جانوري

عبدالمجيد حاجي مرادلو

75

681

55/د

زيست‌شناسي پرتوي

محبوبه راعي

75

682

56/د

ويروس‌شناسي

محمد حسن روستايي

75

685

57/د

بيوفيزيك

حسن پهلواني

75

691

58/ق

فيزيولوژي جانوري 1

سوسن لاميان

75

705

59/ق

زيست‌شناسي سلولي ـ مولكولي

فريده‌دخت سيد مظفري

76

708

59/آ

آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي 2

مه‌لقا قربانلي، خسرو كلانتري

76

719

60/آ

بافت‌شناسي جانوري

مريم شمس لاهيجاني

76

729

61/ق

زيست‌شناسي گياهي

فريده‌دخت سيد مظفري

76

736

62/آ

آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي 1

مه‌لقا قربانلي، خسرو كلانتري

76

740

63/م

آزمايشگاه زيست‌شناسي جانوري

حسين فتوحي

76

751

64/ق

تشريح و مورفولوژي گياهي

فريده‌دخت سيد مظفري

76

758

65/د

بيوفيزيك

محمد مسعود شوشتريان

76

765

66/ق

ريخت‌زايي و اندام‌زايي در گياهان

فريده‌دخت سيد مظفري

77

769

67/ق

زيست‌شناسي عمومي

فريده‌دخت سيد مظفري، فريده احساني طباطبايي، مينا افسري نژاد

77

786

68/ق

آزمايشگاه بافت‌شناسي

فردوس كازروني

78

794

69/ق

جنين‌شناسي نظري

كاظم پريور

78

795

70/ق

مباني ژنتيك

يوسف سيدنا

78

838

72/ق

آزمايشگاه مورفولوژي و تشريح گياهي

فريده‌دخت سيد مظفري

79

843

73/آ

فيزيولوژي جانوري3

اكبر وحدتي

عدم همكاري مؤلف، چاپ نشد

844

74/ق

متون تخصصي زيست‌شناسي

حبيب‌الله دبيري

79

858

75/ق

مباني بيوشيمي

عذرا رباني چادگاني

80

860

75/آ

بيوفيزيك

محمد مسعود شوشتريان

80

873

76/آ

اكولوژي عمومي

علي اصغر نيشابوري

81

891

77/آ

ميكروبيولوژي محيطي

شايسته سپهر

چاپ نشد

897

78/آ

جمعيت و تنظيم خانواده

پريوش حلم سرشت، اسماعيل دل‌پيشه

80

921

79/آ

فيزيولوژي گياهي 3

مه‌لقا قربانلي

81

1072

80/آ

سيستماتيك گياهي 1

غلامرضا بخشي‌خانيكي

83

1078

81/آ

تالوفيتها

مهدي يوسفي

83

1083

82/د

سيتوژنتيك گياهي

ترجمة غلامرضا بخشي‌خانيكي

83

1094

83/آ

متون تخصصي علوم گياهي

مهدي يوسفي

83

1098

84/آ

پتريدوفيتها (نهانزادان آوندي)

غلامرضا بخشي‌خانيكي

83

1113

85/آ

كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي

رضا حاجي حسيني بغداد آبادي

83

1124

86/ق

فيزيولوژي گياهي 2

فريده احساني طباطبايي

83

1153

87/آ

سيستماتيك گياهي 2

غلامرضا بخشي‌خانيكي

84

1176

88/آ

كروموزوم و اهميت آن در گياهان

غلامرضا بخشي‌خانيكي

84

1178

89/آ

اكولوژي پوششهاي گياهي

يونس عصري

84

1195

90/آ

جلبك‌شناسي عمومي

غلامرضا بخشي‌خانيكي

84

1207

91/آ

متابوليسم گياهي

مه‌لقا قربانلي، رضا حاجي ‌حسيني ‌بغداد آبادي

84

1223

92/آ

فلور ايران

مهدي يوسفي

85

1234

93/آ

جغرافياي گياهي

يونس عصري

85

1280

94/ آ

جمعيت و تنظيم خانواده

پريوش حلم‌سرشت، اسماعيل دل‌پيشه

85

1284

95/ آ

ليپيد و قند

بهزاد لامع‌راد

86

1285

96/ آ

نگارش متون علمي در زيست‌شناسي

دكتر رضا حاجي‌حسيني

85

1289

97/ آ

فيزيولوژي تنشهاي گياهي

خانم فريده احساني طباطبايي

85

1291

98/ آ

بيوشيمي عمومي

دكتر حبيب‌اله ناظم

85

1302

99/ آ

هالوفيتها

دكتر غلامرضا بخشي‌خانيكي

85

1306

100/ آ

اكولوژي عمومي

دكتر غلامرضا بخشي‌خانيكي

85

1316

101/آ

شيمي آلي (زيست‌شناسي)

دكتر بخشعلي معصومي ـ دكتر عليرضا بنايي

86

1317

102/آ

روشهاي تكثير گياهان

محسن كاوياني ـ علي قرباني

86

1317

102/آ

روشهاي تكثير گياهان

محسن كاوياني ـ علي قرباني

86

1321

103/آ

گرده‌شناسي

دكتر غلامرضا بخشي‌خانيكي

86

1322

104/آ

بريوفيت‌ها

دكتر غلامرضا بخشي‌خانيكي

86

1329

105/آ

تاكسونومي جديد

دكتر غلامرضا بخشي‌خانيكي

86

1325

106/آ

فيزيولوژي جانوري 3

خانم فرشته شاه‌محمدي ـ دكتر علي‌اصغر پيله‌وريان

86

1362

107/آ

جذب و انتقال

خانم مه‌لقا قربانلي

86