گروه آمار


 

معرفی گروه علمی آمار:

گروه علمی آمار در سال  1371 راه اندازی گردیده و هم اکنون به عنوان یکی از گروههای علمی زیر مجموعه  بخش  علوم پایه  فعالیت می کند.  دو مقطع  کارشناسی ( گرایشهای آمار  و  آمار وکاربردها) در سال  1371، کارشناسی ارشد آمار ریاضی در سال  1384 و دوره دکتری رشته آمار درسال 1391 تاسیس شده است .

تعداد مراکز مجری رشته آمار در مقطع کارشناسی در گرایش آمار :   71 مرکز

تعداد مراکز مجری رشته آمار در مقطع کارشناسی در گرایش آمار و کاربردها : 68 مرکز

تعداد مراکز مجری رشته آمارریاضی  در مقطع کارشناسی ارشد:  6 مرکز

تعداد مراکز مجری رشته آمار در مقطع کارشناسی ارشد (دوره مجازی پیام نور):  2 مرکز

تعداد مراکز مجری رشته آمار در مقطع دکتری:  1  مرکز

کارشناس گروه: خانم آقایی

تماس با گروه: 23322246-021

آدرس پست الکترونیکی گروه:    sc_statistic@pnu.ac.ir

تعداد اعضای هیات علمی:  44 نفر (فهرست پیوست )

اعضاء شورای تخصصی گروه آمار:

دبیر شورای تخصصی آقای دکتر مسعود یارمحمدی
عضو شورای تخصصی آقای دکتر علی شادرخ

عضو شورای تخصصی آقای دکتر پرویز نصیری

عضو شورای تخصصی خانم دکتر نرگس حسینیون