گروه شیمی

معرفی گروه علمی شیمی

 

گروه علمی شیمی در سال 1368 همزمان با تاسیس دانشکده علوم پایه گذاری گردید و هم اکنون به عنوان یکی از گروههای علمی زیر مجموعه بخش علوم فعالیت می کند. سه مقطع کارشناسی (گرایشهای شیمی محض و شیمی کاربردی ) در سال 1368، کارشناسی ارشد (گرایش های شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی فیزیک و شیمی معدنی ) در سال 1380، و دکتری (رشته های شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی فیزیک و شیمی معدنی ) در سال 1386 در پردیس دکتری، تاسیس شده است. همچنین از سال 1390 در رشته شیمی آلی در مقطع دکتری، و در گرایش فیتوشیمی در مقطع کارشناسی ارشد در مرکز تهران دانشجو پذیرفته است.

تعداد مراکز مجری رشته شیمی در مقطع کارشناسی: 86 مرکز

تعداد مراکز مجری رشته شیمی در مقطع کارشناسی ارشد: 43 مرکز

تعداد مراکز مجری رشته شیمی درمقطع دکتری: 10 مرکز

کارشناس گروه: آقای حسین یوسف زاده

تماس با گروه: 23322242-021

 پست الکترونیک: Sc_chemistry@pnu.ac.ir

تعداد اعضای هیات علمی: 179 نفر

اعضای شورای تخصصی:

دبیر شورای تخصصی آقای دکتر عبدالمحمدعطاران

عضو شورای تخصصی آقای دکتر سیداحمد میرشکرایی

عضو شورای تخصصی خانم دکتر شهلا مظفری

عضو شورای تخصصی آقای دکتر اصغر امیری

عضو شورای تخصصی خانم دکتر نیلوفر بهرامی پناه