گروه زمین شناسی

معرفی گروه علمی زمین شناسی

 

گروه علمی زمین شناسی دانشکده علوم در سال 1368 همزمان با تأسیس دانشکده علوم، پایه گذاری گردید. درسال 1369 از طریق کنکور سراسر در رشته زمین شناسی محض و درسال 1382 در رشته زمین شناسی کاربردی دانشجو پذیرفت. گروه زمین شناسی درسال 1384 در رشته چینه شناسی و فسیل شناسی در مقطع کارشناسی ارشد راه اندازی گردید. هم اکنون این گروه در نه رشته کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، زمین شناسی اقتصادی، پترولوژی ، ژئوفیزیک، چینه نگاری و دیرینه شناسی، رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ، زمین ساخت ، آبشناسی و زمین شیمی دانشجو می پذیرد.

 

 

تعداد مراکز مجری در مقطع کارشناسی: 85 مرکز

تعداد مراکز مجری در مقطع کارشناسی ارشد: 31 مرکز

 

 کارشناس گروه: خانم فخری طایفی 

تماس با گروه: داخلی 23322243- 021

 پست الکترونیک:  sc_geology@Pnu.ac.ir

 

تعداد اعضای هیات علمی: 98 نفر

اعضای شورای تخصصی:

آقای دکتر سید جواد مقدسی(دبیر شورای تخصصی)

آقای دکتر سید احمد بابازاده (عضو شورای تخصصی)

آقای دکتر محمد آریامنش(عضو شورای تخصصی)

خانم دکتر محبوبه جمشیدی بدر( عضو شورای تخصصی)

آقای دکتر روح اله ندری ( عضو شورای تخصصی)