گروه فیزیک

معرفی گروه علمی فیزیک

 

گروه علمی فیزیک در سال 1368 تقریباً مقارن با تاسیس دانشکده علوم پایه‌گذاری گردیده و هم‌اکنون به عنوان یکی از گروه‌های علمی زیرمجموعه بخش علوم فعالیت می‌کند. سه مقطع کارشناسی ( گرایشهای اتمی ملکولی ، فیزیک هسته‌ای ، فیزیک حالت جامد ) در سال 1368، کارشناسی ارشد ( گرایشهای، فیزیک هسته‌ای ، فیزیک حالت جامد ، اتمی ملکولی ، ذرات بنیادی ، فیزیک نجومی ، فیزیک بنیادی) در سال 1380 و دکتری (گرایش شامل هسته‌ای در دو شاخه نظری و تجربی ) در پردیس دکتری در سال 1386 تاسیس شده است. از سال 1390 دو گرایش فیزیک نظری و حالت جامد نیز در سایر مراکز به جذب دانشجو در مقطع دکتری مبادرت نموده‌اند.هم اکنون نیز رشته فیزیک در مقطع دکتری در کلیه گرایشها با توجه به پتانسیل اعضای هیات علمی موجود در مراکز مجری دانشجو جذب می نمایند.


تعداد مراکز مجری رشته فیزیک در مقطع کارشناسی:
111 مرکز

تعداد مراکز مجری رشته فیزیک در مقطع کارشناسی ارشد: 16 مرکز

تعداد مراکز مجری رشته فیزیک در مقطع دکتری: 5 مرکز

 

کارشناس گروه: خانم پروا مرادی‌ صالح

تماس با گروه: داخلی 23322235- 22485268-021

 

پست الکترونیک: physics@pnu.ac.ir

 

تعداد اعضای هیات علمی: 73 نفر

اعضای شورای تخصصی:
دبیرشورای تخصصی آقای دکتر علی اصغر شکری
عضو شورای تخصصی آقای دکتر امیرعباس صبوری دودران

عضو شورای تخصصی آقای دکتر محمد رضا جلالی

عضو شورای تخصصی قای دکتر احسان توابی 
عضو شورای تخصصی خانم دکتر فاطمه عزیزی