اطلاعیه های بخش
 
اخبار و رویداد ها
ارتقای علمی آقای دکتر حیدر قیاسی از استادیاری به دانشیاری
ارتقای علمی آقای دکتر محمدعلی ابراهیمی از دانشیاری به استادی
ارتقای علمی خانم دکتر افسانه نیکوکار از استادیاری به دانشیاری
ارتقای علمی آقای دکتر معروف خلیلی از استادیاری به دانشیاری
ارتقای علمی آقای دکتر علیرضا صفاهانی لنگرودی از استادیاری به دانشیاری
ارتقای علمی خانم دکتر شراره نجفیان از استادیاری به دانشیاری
ارتقای علمی آقای دکتر غلامرضا یاوری از استادیاری به دانشیاری
ارتقای علمی خانم دکتر مرضیه کشاورز از استادیاری به دانشیاری
ارتقای علمی خانم دکتر الهام عزیزی از استادیاری به دانشیاری
ارتقای علمی آقای دکتر سیروس منصوری فر از استادیاری به دانشیاری

بيشتر

 
سه‌شنبه 8 بهمن 1398