شنبه 28 دي 1398   10:39:41
معرفی
 مرکز آزمایشگاه ملی و قطبی به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های معاونت فناوری و پژوهش در راستای پیاده سازی و ارتقاء اهداف دانشگاه برای توسعه کیفی و ارتقای کیفیت آموزشی، گسترش پژوهش‌های بنیادین و کاربردی، گسترش تحقیقات، استاندارد سازی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه، ایجاد شبکه آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه، نظارت بر راه اندازی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های مجازی و ... مشغول به کار می‌باشد. مرکز آزمایشگاه‌های ملی و قطبی در حال حاضر دارای 31 کمیته فنی آزمایشگاهی و کارگاهی است که در 31 استان کشور مستقر هستند.
     در حال حاضر دانشگاه پیام نور در 374 مرکز و واحد از مجموع 502 مرکز و واحد خود دارای آزمایشگاه و کارگاه برای ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان دانشگاه می‌باشد. در این تعداد آزمایشگاه حدود 60 هزار قلم کالا در قالب 4700 نوع تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی وجود دارد که از این تعداد تجهیزات، حدود 6000 عدد، تجهیزات پیشرفته و تحقیقاتی است.
با توجه به تنوع تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی و گستردگی آنها در سطح کشور، دانشگاه پیام نور در نظر دارد تا با استفاده از امکانات موجود استان‌ها نسبت به راه اندازی آزمایشگاه‌های مرجع (مرکزی) در هر استان و ایجاد شبکه آزمایشگاه‌های مرجع دانشگاه پیام نور اقدام نماید.
فايلها
آيين نامه ايمني در آزمايشگاه ها.pdf 147.386 KB
آيين نامه ايمني کار با ماشين آلات عمراني.pdf 2.19 MB
آيين نامه آموزش ايمني کارفرمايان کارگران کارآموزان.pdf 126.803 KB
آيين نامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در کارگاه ها 2.pdf 466.686 KB
آيين نامه علايم ايمني در کارگاه ها.pdf 171.245 KB
بيشتر
آموزشی
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites