بسمه تعالي

آشنايي با بخش علمي فني و مهندسي

كشور عزيزمان ايران بعنوان كشوري جوان و در حال توسعه با داشتن منابع، صنايع و كارخانجات متعدد، داراي نيازهاي گسترده‌اي در زمينه تكنولوژي و دانش مهندسي مي باشد در اين راستا دانشگاه پيام نور به عنوان بزرگترين شبكه آموزش عالي دولتي كشور، داراي نظام آموزشي باز (open university) و به عنوان ابر دانشگاه جهان اسلام، مسئوليت خاص خود را دارد. بدين لحاظ شوراي دانشگاه در سال 1384 در پاسخ به اين تقاضاي فزاينده حاصل از رشد درخواست آموزش عالي فني و مهندسي در كشور، راه‌اندازي دانشكده فني و مهندسي را دستور كار خود قرار داد.

بر اين اساس دانشكده فني و مهندسي دانشگاه پيام‌نور در سال 1385 تاسيس ‌گرديد و در همان سال در رشته‌هاي مقطع كارشناسي مهندسي صنايع، مهندسي مديريت اجرايي، مهندسي مديريت پروژه، مهندسي كامپيوتر (نرم افزار)، مهندسي كامپيوتر (سخت افزار)، مهندسي فناوري اطلاعات و علوم كامپيوتر در مراكز مختلف به ثبت نام از دانشجويان پرداخت. در دوره كارشناسي ارشد نيز در رشته‌هاي مهندسي كامپيوتر (نرم افزار) و مهندسي صنايع (گرايش‌صنايع) اقدام به پذيرش دانشجو نمود. در سال 1386 نيز دوره دكتري مهندسي صنايع راه اندازي گرديد.

در سال 1390 با توجه به تغييرات ساختار اداري دانشگاه، دانشكده فني و مهندسي به بخش علمي فني و مهندسي تغيير نام يافت. اين بخش با همكاري شوراي تخصصي گروه‌هاي علمي عهده دار امور علمي، سياست گذاري و نظارتي در جهت پيشبرد برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت دانشگاه در مراكز آموزشي استاني و نظارت و ارتقاي كيفيت آموزشي (امكانات آموزشي، آزمايشگاهي و ...) به صورت كاملا هم‌سو با سياست‌هاي و مصوبات تعيين شده شوراي دانشگاه مي باشد.

 مشروح وظايف بخش فني و مهندسي را از اين مسير دريافت نمائيد.

در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 دانشگاه پيام نور، در سال‌هاي 1390 و 1391 رشته‌هاي جديدي بشرح زير در بخش بخش فني مهندسي راه‌اندازي شد:

*در سال 1390:

-در مقطع كارشناسي:  1- مهندسي برق (گرايش‌هاي قدرت، كنترل، مخابرات، الكترونيك، بيوالكتريك)، 2- مهندسي رباتيك، 3- مهندسي مكانيك، 4- مهندسي متالورژي، 5- مهندسي خودرو، 6- مهندسي هوافضا، 7- مهندسي پزشكي (گرايش‌هاي باليني، بيومتريال و بيومكانيك)، 8- مهندسي پليمر (گرايش‌هاي صنايع پليمر، تكنولوژي علوم رنگ)، 9- مهندسي شيمي، 10- مهندسي نفت (گرايش‌هاي صنايع نفت، صنايع گاز و طراحي فرايند هاي صنايع نفت)، 11- مهندسي عمران (گرايش‌هاي عمران و نقشه برداري)، 12- مهندسي راه‌آهن (گرايش‌هاي خط و سازه‌هاي ريلي، جريه و بهره‌برداري)

-در مقطع كارشناسي‌ارشد: مهندسي فناوري اطلاعات (گرايش سيستم‌هاي چندرسانه‌اي)، مهندسي مكانيك (گرايش طراحي كاربردي)، مهندسي عمران (گرايش‌هاي راه و ترابري و سازه‌هاي هيدروليكي) و مهندسي شيمي(گرايش بيوتكنولوژي)

 

 *در سال 1391:

-در مقطع كارشناسي ارشد: رشته‌هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت و توليد، مهندسي مكانيك (گرايش ساخت و توليد) و مهندسي عمران گرايش سازه

-در مقطع دكتري: رشته‌ مهندسي عمران گرايش راه وترابري

*در سال 1392:

-در مقطع كارشناسي ارشد: رشته‌هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك، مهندسي عمران  گرايش خاك و پي، مهندسي عمران گرايش محيط زيست و مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي

براي سال 93 نيز بخش فني و مهندسي با هدف توسعه تحصيلات تكميلي برنامه گسترش رشته‌هاي مقاطع كارشناسي‌ارشد و دكتري را در دستور كار خود قرار داده است كه خبر هاي خوب آن به مرور اعلام خواهد شد.

ساختار فعلي بخش

در حال حاضر بخش علمي فني و مهندسي در 7 گروه علمي و 29 كد رشته كارشناسي، 15 كد رشته كارشناسي ارشد و 2 كد رشته دكتري در حال فعاليت است و چارت سازماني آن از اين مسير قابل دريافت است.