اطلاعیه ها
اطلاعیه شماره 8 صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه پیام نور
اطلاعیه شماره 6 صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه پیام نور
اطلاعیه شماره 5 صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه پیام نور
 اطلاعیه شماره 4 صندوف قرض الحسنه کارکنان
اطلاعیه شماره 3 صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه پیام نور

بيشتر

صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه پیام نور

دستورالعمل صندوق قرض الحسنه کارکنان

قابل توجه اعضای هیأت علمی و کارمندان محترم دانشگاه

به لطف ایزد منان و با تصویب آیین نامه جدید صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه، امکان عضویت در صندوق برای همه کارکنان (کارمندان و اعضای هیأت علمی)فراهم آمده است لذا درخواست می شود متقاضیان از طریق تکمیل فرم ذیل نسبت به عضویت خود اقدام نمایند. اما قبل از آن توجه عزیزان را به توضیحات زیر جلب می نماید :  

1-         حق عضویت ثابت هر یک از کارمندان اداری  مبلغ سه میلیون ریال وحق عضویت  ماهیانه دویست هزار ریال بصورت کسر از حقوق و برای اعضای هیات علمی به ترتیب مبلغ پنج میلیون ریال و سیصد هزار ریال به صورت کسر از حقوق است که باید آن را بپردازند. 

توجه: آن دسته از کارکنان و اساتید که قبلا هم عضوصندوق بوده و حق عضویت ثابت و ماهیانه پرداخت کرده اند در این مرحله باید صرفا مابه التفاوت حق عضویت خود را تکمیل و پرداخت کنند.

2-         مبلغ سقف وام پرداختی به کارمندان هفتاد و پنج میلیون ریال و به اعضای هیأت علمی یکصد میلیون ریال با باز پرداخت در اقساط سی وشش ماهه36 خواهد بود .

3-         از وام اعطایی چهار درصد (4%) کارمزددر هنگام واریز وام کسر می شود .

4-         هر شخص برای دریافت وام به دو ضامن نیاز دارد.

5-         هر یک از کارکنان رسمی می توانند تا سه نفراز وام گیرندگان را ضمانت کنند . در مورد سایر کارکنان قراردادی و پیمانی این سقف دو نفر خواهد بود .

6-         اولویت پرداخت وام با افرادی است که تاکنون وام دریافت نکرده باشند. ملاک اولویت تاریخ درخواست وحق عضویت های پرداختی آنان است.

7-         به هیچ یک از اعضا قبل از تسویه کامل بدهی و یا بازپرداخت کامل وام دریافتی خود از صندوق ، وام جدید تعلق نمی گیرد .

8-         پس انداز اعضا در صندوق متعلق به خود آنها بوده و در صورت تقاضای کتبی لغو عضویت یا بازنشستگی و فوت پس از کسر بدهیها و مطالبات صندوق به آنها یا قائم مقام قانونی آنها مسترد می گردد . تا قبل از استرداد، این پس انداز در قبال تعهدات و بدهی های عضو در وثیقه صندوق می باشد. تعجیل در پرداخت اقساط موجب کسب امتیاز برای زودتر گرفتن وام نمی شود.

9-         هر یک از کارکنان پس از ارایه درخواست کتبی و واریز مبلغ حق عضویت ثابت و موافقت کتبی مبنی برکسر حق عضویت ماهیانه از حقوق و مزایای خود توسط مدیریت مالی دانشگاه و واریز آن، عضو صندوق شناخته می شوند. همکاران محترم مبلغ حق عضویت ثابت خود را بصورت الکترونیکی به شماره کارت 6037691199507104 یا حساب  شماره 0102760276005 با نک صادرات شعبه محلاتی تهران  به نام صندوق قرض الحسنه واریز و شماره تراکنش یافیش و تاریخ را در فرم نوشته، و بصورت الکترونیکی فرم را ارسال خواهند کرد.   (فرم شماره یک را کلیک و پر کنید)

10-        آن دسته از همکاران محترم عضو صندوق که قصد انصراف دارند لازم است با تکمیل فرم شماره دو (فرم تسویه حساب ) وامضا و تایید مدیر مالی استان و سازمان مرکزی همراه با رونوشت برابر اصل شده آخرین فیش حقوقی، تقاضای خود را به صندوق ارسال کنند تا نسبت به تسویه حساب و واریز  مانده اندوخته آنها اقدام گردد.

تبصره:درخواست عضویت مجدد پس از قطع ارتباط کامل با صندوق،صرفا منوط به تصویب هیأت مدیره صندوق می باشد.

متقاضیان محترم صندوق لازم است که با دقت نسبت به پر کردن فرم ها اقدام و کلیه مستندات خواسته شده را به صورت الکترونیکی ارسال نمایند . بدیهی است که صندوق به هیچ عنوان بصورت دستی و مراجعه حضوری مدارک را نمی پذیرد و حتی ازکارکنان سازمان مرکزی نیز درخواست می شود از طریق سیستم تقاضای خود را ثبت نمایند. هر گونه سوال را به ایمیل sandogh@pnu.ac.ir ارسال و یا باتلفن   22454992 تماس بگیرید.

 
شنبه 2 آذر 1398