کتاب های تالیف شده بخش علوم کشاورزی (تا پایان سال 1393)

ردیف
عنوان
نویسنده
سال انتشار
شابک
ناشر
1
ارزیابی محیط زیست
سید علی اصغر میرجلیلی- سید علیرضا میرجلیلی- حسین بری ابرقوئی
1392
9789641400080
پیام نور
2
ازدیاد نباتات
جهانگیر عباسی گلپایگانی- علی اکبر لعلی نیا
1391
9789643877156
پیام نور
3
اصلاح دام
مرتضی پشمی
1390
9789643876678
پیام نور
4
اصول ترمودینامیک
سید جعفر هاشمی
1390
9789643878214
پیام نور
5
اصول ترویج و آموزش کشاورزی
حسین شعبانعلی فمی
1390
9789643870973
پیام نور
6
اصول کنترل آفات و بیماریهای گیاهی
محمد خانجانی- جعفرخلقانی-محمدجواد سلیمانی پری
1389
9789643874674
پیام نور
7
اصول مهندسی جنگل
قربان شهریاری
1393
9789641400882
پیام نور
8
اصول مهندسی زهکشی
فرید اجلالی - مریم دهقانی
1391
9789641400035
پیام نور
9
اصول و مبانی مهندسی ژنتیک
دکتر محمدعلی ابراهیمی و مسعود توحیدفر و ائلیاز احمدی‌نیک
1393
9789641401094
پیام نور
10
اقتصاد ایران- با تکیه بر روستا
غلامرضا یاوری - محمدمهدی فاضل بیگی
1389
9789643876340
پیام نور
11
اقتصاد توسعه کشاورزی
خلیل کلانتری - حسین شعبانعلی فمی
1390
9789643874650
پیام نور
12
اقتصاد کشاورزی
محسن شوکت فدایی- ژاله کورکی نژاد
1390
9789643876517
پیام نور
13
آب و فاضلاب روستایی
ماندانا کریمی - محمد رضوانی
1393
978964142800
پیام نور
14
آبیاری عمومی
فرید اجلالی- مریم دهقانی
1392
9789641400028
پیام نور
15
آشنایی‌ با ‌شیوه‌های‌ خود ‌اشتغالی
حسین شعبانعلی فمی
1390
9789643873738
پیام نور
16
آفات انباری
احمد بغدادی
1393
9789641401605
پیام نور
17
آمار و احتمالات
علیرضا طالعی
1391
9789643870430
پیام نور
18
بازاریابی محصولات کشاورزی
محسن شوکت فدایی و بابک پیکرستان
1393
978963879624
پیام نور
19
باغبانی عمومی
روح انگیز نادری
1390
9789643873905
پیام نور
20
باغبانی عمومی- عملی
روح انگیز نادری
1389
9789643874421
پیام نور
21
بیماری های گیاهی - نظری
سید محمود اخوت
1391
9789643877392
پیام نور
22
بیماریهای گیاهی -عملی
سید محمود اخوت
1390
9789643877408
پیام نور
23
بیمه محصولات کشاورزی
حسن شعبانعلی فمی - زهرا کرانی
1393
9789641401087
پیام نور
24
پیدایش و رده بندی خاک ها
فرزین شهبازی- اشرف ملکیان
1392
9789643879457
پیام نور
25
تاسیسات در ساختمانهای روستایی
موسی اعظمی - هوشنگ ایروانی - هما سروش مهر
1393
9789641401001
پیام نور
26
تهیه‌ و ‌ارزیابی‌ طرحهای ‌کشاورزی
محسن شوکت فدایی- علی نسیمی- محمود خلیلی
1389
9789643872045
پیام نور
27
جامعه شناسی روستایی
خلیل کلانتری
1390
9789643870874
پیام نور
28
جنگل شناسی عمومی(رشته منابع طبیعی و محیط زیست)
قربان شهریار
1391
9789643878399
پیام نور
29
حشره شناسی و دفع آفات- عملی
غلامرضا رسولیان- احمد بغداد
1387
9789643874513
پیام نور
30
حشره شناسی و دفع آفات - نظری
غلامرضا رسولیان
1390
9789643870270
پیام نور
31
حفاظت آب و خاک تکمیلی
صالحی - مهاجر - اسفندیارپور - باقری
1393
9789643879747
پیام نور
32
خاکشناسی عمومی
مریم وراوی پور
1391
9789643876968
پیام نور
33
دامپروری عمومی- عملیات دامپروری
فرهاد فرودی
1389
9789643873455
پیام نور
34
دامپروری عمومی- مباحث دامپروری
فرهاد فرودی
1392
9789643873493
پیام نور
35
درختان و درختچه‌های ایران
غلامرضا بخشی خانیکی
1390
9789643874605
پیام نور
36
رابطه آب و خاک و گیاه
فرید اجلالی- میرخالق ضیاء تبار احمدی- عبدالله درزی
1391
9789643878627
پیام نور
37
رابطه دام و مرتع
محسن شوکت فدایی - سولماز احمدیان
1391
9789643878054
پیام نور
38
رسم فنی و نقشه کشی عمومی
اسماعیل صیدی
1393
9789641400103
پیام نور
39
روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی
محسن شوکت فدایی - محمود خلیلی
1389
9789643874001
پیام نور
40
زراعت عمومی
کمال سادات اسمعیلان
1392
9789644559655
پیام نور
41
زراعت غلات
بهنام زند - علی اکبر لعلی نیا
1390
9789643876661
پیام نور
42
زراعت گیاهان صنعتی و علوفه‌ای
حمید رضا مبصر - عیسی پیری
1390
9789643875398
پیام نور
43
زیست شناسی حفاظت
غلامرضا نادری- منصوره خلعت بری- شیرین آقا نجفی زاده
1392
9789641400059
پیام نور
44
سیاست کشاورزی
محسن شوکت فدایی - محمود خلیلی
1390
9789643876920
پیام نور
45
شناخت محیط زیست
بنفشه برخوردار
1390
9789643875084
پیام نور
46
شناخت و مدیریت حیات وحش
منصوره خلعتبری- غلامرضا نادری- ماریا محمدی زاده
1391
9789643877873
پیام نور
47
شیمی و حاصلخیزی خاک
علیرضا حسین پور
1390
9789643874896
پیام نور
48
صنایع روستایی
حسین شعبانعلی قمی - مهناز محمدزاده نصرآبادی
1390
9789643877620
پیام نور
49
طراحی آزمایشهای کشاورزی
بهروز فوقی- علیرضا طالعی- غلامعلی اکبری
1390
9789643873967
پیام نور
50
طراحی باغ و پارک
جمشید حکمتی - محمدرضا سیفی
1390
978964140073
پیام نور
51
طراحی سیستم های آبیاری
حسین انصاری -حسین شریفان -کامران داوری
1390
9789643876685
پیام نور
52
طرح بهسازی روستائی
سید رامین غفاری
1390
9789643876456
پیام نور
53
علفهای هرز و کنترل آنها
فرشاد ابراهیم پور- جواد یوسفی
1391
9789643878269
پیام نور
54
فیزیولوزی تولید مثل
سیما نصری- سهیلا ابراهیمی وسطی کلایی
1390
9789643877773
پیام نور
55
فیزیولوژی گیاهان زراعتی تکمیلی
حمداله اسکندری
1393
9789641401223
پیام نور
56
فیزیولوژی گیاهان زراعی
فرشاد ابراهیم پور - آزاده نیرومند -هلن جعفری
1389
9789643876784
پیام نور
57
کاربرد ماشین آلات در دامپروری
تیمور تنها قزلی - اسماعیل صیدی
1393
9789643879716
پیام نور
58
کاربرد نرم افزارهای تخصصی در اقتصاد کشاورزی
غلامرضا یاوری-علی قوامی لاهیجی-کورش امیر سرداری
1390
9789643873530
پیام نور
59
کشاورزی پایدار
علی اسدی - کریم نادری مهدیی
1390
9789643875701
پیام نور
60
گیاهان دارویی
فرشاد ابرهیم پور- خالد عیدی زاده
1390
9789643877514
پیام نور
61
گ‍ی‍اه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ 1-ن‍ظری‌
روح انگیز نادری
1391
9789643871581
پیام نور
62
گیاهشناسی 1 -عملی
روح انگیز نادری
1390
9789643871567
پیام نور
63
ماشین ها و تجهیزات ثابت زراعی
اسماعیل صیدی
1393
9789641401599
پیام نور
64
ماشین های برداشت محصولات کشاورزی
منصور بهروزی لار- حسین مبلی- علی جعفری
1387
9789643873479
پیام نور
65
ماشینهای کشاورزی
منصور بهروزی لار
1391
9789643871161
پیام نور
66
مبانی بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهی
فرشاد فر - خانیکی
1393
9789643877781
پیام نور
67
مبانی حسابداری واحدهای کشاورزی
محسن شوکت فدایی - مهدی شرفی
1390
9789643877019
پیام نور
68
مبانی خاک ورزی و کاشت
اسماعیل صیدی
1391
9789643878238
پیام نور
69
مبانی داشت و برداشت
حسین بری ابرقوئی
1392
9789641400097
پیام نور
70
مدیریت تولیدات روستایی
هوشنگ ایروانی-آرزو مختاری حصاری-زهرا زارعی دستگردی
1391
9789643874841
پیام نور
71
مدیریت ماشینها ومکانیزاسیون کشاورزی
منصور بهروزی لار-حسین مبلی - علی جعفری
1386
9789643874018
پیام نور
72
مدیریت مزرعه
سید مهریار صدر الاشرافی
1390
9789643872489
پیام نور
73
مرتع داری
مینا ربیعی
1393
9789641400349
پیام نور
74
مکانیک خاک
سیدمحمود فاطمی عقدا
1390
9789644559419
پیام نور
75
مکانیک تراکتورهای کشاورزی
حسین حاجی آقا علیزاده
1390
9789643877583
پیام نور
76
مکانیک سیالات و هیدورلیک
عظیم شیردلی- هادی سیاسر
1391
9789643879310
پیام نور
77
هوا و اقلیم شناسی
فرید اجلالی
1391
9789643870997
پیام نور
78 اکولوژی مرتع مینا ربیعی 1393 پیام نور
79 اصول طراحی منظره و چشم انداز محمد رضوانی 1393 9789643878450 پیام نور
80 اندازه گیری و ارزیابی مراتع مینا ربیعی 1393 پیام نور
81 شناسایی گیاهان مرتعی مینا ربیعی 1394 پیام نور
 
جمعه 24 آبان 1398