:.متون عمومي
فهرست کتابهای چاپ پیام نور گروه مدیریت دولتی و جهانگردی
ردیف
عنوان کتاب
مؤلف ـ مترجم
کتابهای مقطع کارشناسی مدیریت دولتی
1
مبانی مدیریت دولتی(جلد اول)
طاهره فیضی
2
مبانی مدیریت دولتی(جلد دوم)
طاهره فیضی
3
مدیریت منابع انسانی
رضا رسولی
4
مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها
جمشید پژویان
5
تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها
شمس السادات زاهدی
6
اداره امور سازمانهای محلی
ابوالقاسم طاهری
7
مدیریت توسعه
عباس محمدزاده
8
تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی مالی دولتی
سید مهدی الوانی
9
نظام روابط کار در سازمان
علیرضا موغلی
10
مدیریت تطبیقی
سید مهدی الوانی، سیمین عربشاهی سلطانی
11
مباحث ویژه در مدیریت دولتی
سید مهدی الوانی، شمس السادات زاهدی
12
مبانی مدیریت اسلامی
رضا نجاری
13
تحقیق در عملیات 1
عادل آذر
14
تحقیق در عملیات 2
عادل آذر
15
مدیریت رفتار سازمانی (درسنامه)
زهرا برومند
16
روش تحقیق در مدیریت
سیدعلی اکبر احمدی، علی صالحی
17
مبانی سازمان و مدیریت (قطعی )
طاهره فیضی
18
ریاضیات پایه
لیدا فرخو
19
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
لیدا فرخو
20
کاربرد کامپیوتر در رشته های مدیریت و حسابداری
شیرکوند، هدایتی آذر
21
آمار و کاربرد آن در مدیریت 1
خدیجه جمشیدی
22
آمار و کاربرد آن در مدیریت 2
خدیجه جمشیدی
23
زبان تخصصی 1
شهربانو ثمربخش
24
زبان تخصصی 2
شهربانو ثمربخش
25
زبان خارجه 5
محمود علیمحمدی
26
زبان تخصصی 6
محمود علیمحمدی
27
اصول حسابداری 1
عبدالکریم مقدم، علی شفیع زاده
28
اصول حسابداری 2
یحیی حساس یگانه
29
حسابداری و حسابرسی دولتی
جعفر باباجانی
30
تاریخ عقاید سیاسی
ابوالقاسم طاهری
31
اصول علم اقتصاد 2
مهدی تقوی
32
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
یگانه موسوی جهرمی
33
مدیریت تعاونیها
محمد موسوی، مجتبی رفیعی، مهدی قمیان
34
حقوق اساسی
ارسلان ثابت سعیدی
35
مبانی کارآفرینی
حسن درویش، سیدعلی اکبر احمدی
36
رهبری تحول آفرین با تاکید بر رهبری در اسلام
علیرضا موغلی
کتابهای مقطع کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
1
سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته
محمدعلی سرلک،حسن فراتی
2
سازمانهای عصر دانش
محمد علی سرلک
3
دولت الکترونیکی مفاهیم نظریات و کاربردها
محمدعلی سرلک
4
مدیریت بهره وری نیروی انسانی
علیرضا موغلی و علیرضا عزیزی
5
مدیریت استراتژیک پیشرفته
رضا رسولی، علی صالحی
6
تحلیل آماری
پرویز نصیری، سیدعلی اکبر احمدی
کتابهای مقطع کارشناسی مدیریت جهانگردی
1
آداب و فرهنگ سفر
طاهره شالچیان
2
بازایابی گردشگری
ابوالفضل تاج زاده نمین
3
نقشه خوانی و آشنایی با نقشه در جغرافیا
جمشید جداری عیوضی
4
آشنایی با سازمانهای دولتی ایران و سازمانهای گردشگری
حسن درویش، اصغر حیدری