:.متون عمومي
نام مرکز
 رشته تحصیلی
تعداد کل دانشجو
تهران غرب-دماوند-گرمسار-بابل-قشم-همدان-وین- میلان- استانبول- کویت-باکو-دبی-مالزی- تاجیکستان-نیویورک- فرانکفورت- رم ریاض- عمان-نخجوان- دوحه
MBA
1077
تهران غرب- ورامین - گرمسار - بابل - ساری- ساوه - قشم - کرج
اجرایی(بدون گرازیش)
222
تهران غرب- ورامین - گرمسار - بابل - ساری- ساوه - قشم - کرج
اجرایی( بازاریابی و صادرات
826
تهران غرب- ورامین - گرمسار - بابل - ساری- ساوه - قشم - کرج- قطر- تاجیکستان- اسپانیا - ایتالیا
اجرایی( استراتژیک)
1752
تهران غرب- قشم - دبی
فناوری(کسب و کار الکترونیک)
405
تهران غرب
فناوری ( مدیریت منابع اطلاعاتی)
207
تهران غرب
فناوری ( مدیریت دانش)
210
تهران غرب
فناوری ( سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته)
211
تهران غرب
بازرگانی ( مدیریت مالی)
226
تهران غرب - ری - گرمسار - کیش - کرج- باکو- دبی - مالزی- تاجیکستان - افغانستان- عمان - لاهه - عسلویه
بازرگانی ( بازرگانی بین الملل)
868
تهران غرب - ری - گرمسار - قشم- کرج- باکو- دبی - مالزی- تاجیکستان - افغانستان- لاهه
بازرگانی( بارایابی)
970
تعداد کل دانشجویان در مقطع ارشد
6974