رويدادهای حوزه بسیج
ط
يكشنبه 30 تير 1392 برگزاري اردوي زيارتي سياحتي امامزاده داود (ع) به مناسبت اعياد شعبانيه و حفظ و انسجام بسيجيان قابل توجه بسيجيان گرامي
حوزه مقاومت بسيج كاركنان در نظر دارد به مناسبت اعياد شعبانيه و به منظور حفظ و انسجام بسيجيان اردوي يكروزه امام زاده داود را برگزار نمايد.
زمان: 6/4/92
ساعت حركت: 30/7 صبح
مهلت ثبت نام: 28/3/92 الي 1/4/92
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر