اخبار و رویداد ها
يكشنبه 28 خرداد 1396 ارتقای علمی خانم دکتر مرضیه کشاورز از استادیاری به دانشیاری

در جلسه مورخ 96/3/9هیأت ممیزه دانشگاه ارتقای علمی  خانم دکتر مرضیه کشاورز، عضو هیات علمی بخش علوم کشاورزی، از استادیاری به دانشیاری مورد تصویب قرار گرفت.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر