اخبار و رویداد ها
چهارشنبه 1 آذر 1396 ارتقای علمی آقای دکتر غلامرضا یاوری از استادیاری به دانشیاری

در جلسه مورخ 96/8/30هیأت ممیزه دانشگاه ارتقای علمی  آقای دکتر غلامرضا یاوری، عضو هیات علمی بخش علوم کشاورزی، از استادیاری به دانشیاری مورد تصویب قرار گرفت.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر