اخبار و رویداد ها
سه‌شنبه 27 شهريور 1397 ارتقای علمی خانم دکتر شراره نجفیان از استادیاری به دانشیاری

در جلسه مورخ 97/6/26 هیات ممیزه دانشگاه ارتقای علمی  خانم دکتر شراره نجفیان، عضو هیات علمی بخش علوم کشاورزی، از استادیاری به دانشیاری مورد تصویب قرار گرفت.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر