رويدادها
يكشنبه 1 بهمن 1396 اطلاعیه مهم برای دانشجویان مقطع دکتری رشته علوم اقتصادی(96/10/30)    نوع درس اقتصاد سنجی با کد درس 1221261 در کلیه گرایش های رشته علوم اقتصادی مقطع دکتری اضافی بوده و تمامیدانشجویان ورودی 97 - 96 ملزم به گذراندن آن می باشند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر