رويدادها
شنبه 30 آبان 1394 اطلاعیه : به اطلاع دانشجویان مقطع ارشد رشته زبان شناسی همگانی میرساند فایل منبع درس نحو(دستور گشتاری)در این قسمت قابل دانلود است(94/8/27)                    

اطلاعیه : به اطلاع دانشجویان مقطع ارشد رشته زبان شناسی همگانی میرساند فایل منبع درس نحو(دستور گشتاری)در این قسمت قابل دانلود است(94/8/27)
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر